Kalıp Klasörleri

Çeşitli kalıp araçlarını kullandığınızda, yazılım aşağıdaki klasörleri otomatik olarak oluşturur ve bunlara uygun yüzeyleri ekler:

Boşluk Yüzeyi Gövdeleri fm_surface_bodies.gif Ayrım Hattı PropertyManager ile bir ayrım hattı oluşturduğunuzda yazılım bu klasörü otomatik olarak oluşturur. Kapatma yüzeylerine ihtiyaç duyulmuyorsa yazılım klasöre bir boşluk yüzeyi gövdesi ekler. Kapatma yüzeyine ihtiyaç duyuluyorsa klasör boş kalır.
Maça Yüzeyi Gövdelerifm_surface_bodies.gif Ayrım Hattı PropertyManager ile bir ayrım hattı oluşturduğunuzda yazılım bu klasörü otomatik olarak oluşturur. Kapatma yüzeylerine ihtiyaç duyulmuyorsa yazılım klasöre bir maça yüzeyi gövdesi ekler. Kapatma yüzeyine ihtiyaç duyuluyorsa klasör boş kalır.
Ayrım Yüzeyi Gövdelerifm_surface_bodies.gif Ayrım Yüzeyi PropertyManager'da bir ayrım yüzeyi oluşturursanız yazılım bu klasörü otomatik olarak oluşturur ve ayrım yüzeyleri ile doldurur. PropertyManager'da Ör seçeneğini belirlerseniz klasöre bir yüzey eklenir. Ör seçeneğini kullanmazsanız klasöre pek çok ayrı yüzey eklenir.

Parçanız açık delikler içeriyorsa kapatma yüzeyleri oluşturmanız gerekir. Kapatma Yüzeyi PropertyManager'da kapatma yüzeyleri oluşturduğunuzda yazılım Boşluk Yüzeyi Gövdeleri fm_surface_bodies.gif ve Maça Yüzeyi Gövdeleri fm_surface_bodies.gif öğelerini uygun yüzeylerle doldurur. PropertyManager'da Ör öğesini seçerseniz her klasöre tüm kapatma yüzeyleriyle birlikte örülen ana maça (veya boşluk) yüzeyi olan bir yüzey eklenir. Ör öğesini seçmezseniz klasörler ana boşluk (veya maça) yüzeyi ile birlikte her açık delik için ayrı bir kapatma yüzeyiyle doldurulur.

Kalıp araçları ile oluşturulmayan yüzeyleri kullanarak bir kalıp tanımlamak isterseniz, kalıp klasörlerini manuel olarak oluşturabilir, ardından yüzeyleri klasörlere ekleyebilirsiniz.

Manuel Olarak Kalıp Klasörleri Oluşturma

Kalıp klasörlerini manuel olarak oluşturmak için:

  1. Kalıp Klasörlerini Ekle Tool_Insert_MoldFolders_Mold_Tools.gif (Kalıp Araçları araç çubuğu) veya Ekle > Kalıplar > Kalıp Klasörlerini Ekle öğesine tıklayın.
    Kalıp klasörleri Yüzey Gövdeleri fm_surface_bodies.gif klasörünün alt klasörü olarak belirir.
  2. Yüzey Gövdeleri fm_surface_bodies.gif öğesinde, oluşturduğunuz yüzeyleri uygun alt klasöre sürükleyin.