Ayrım Yüzeyleri

Ayrım yüzeyleri, kalıp boşluğunu kalıp maçasından ayırmak için kullanılır.