Maçalar

Bir maça unsuru oluşturmak için bir kalıp ayırma katısından geometri çıkarabilirsiniz. Ayrıca, kaldırıcılar ve kırpılmış itici pimler oluşturabilirsiniz.