Maça Oluşturma

Bir maça oluşturmak için:

  1. Bir kalıp ayırma gövdesi (ana maça veya boşluk) üzerinde bir maça çizimi oluşturun.
  2. Alınmış bir modelde, Kalıp Araçları araç çubuğundan Maça Tool_Core_Mold_Tools.gif veya Ekle > Kalıplar > Maça öğesini tıklayın.
  3. Maça PropertyManager'ında, aşağıdaki seçenekleri ayarlayın ve ardından PM_OK.gif öğesine tıklayın.
    Maça için yeni bir gövde oluşturulur ve kalıp ayırma gövdesinden çıkarılır.
    İlk defa bir maça oluşturduğunuzda FeatureManager tasarım ağacında, Katı Gövdeler klasöründe FM_solid_bodies.gif, Maça gövdeleri FM_solid_bodies.gif adında yeni bir klasör görünür. Oluşturduğunuz ek maça gövdeleri bu klasörde saklanır.
    Maçayı görüntülemeyi kolaylaştırmak için, kalıp ayırma gövdesini gizleyin.