Maça Oluşturma Örneği

Bu örnekte, plastik parçasının ön kısmındaki girintili unsur, bir maça gerektiren tutucu kalıplama alanıdır.

Öncelikle, maça taslağını tanımlamak için donanım katısında (bu örnekte, Boşluk Gövdesi) bir çizim oluşturun. Ardından, maçayı oluşturmak için Maça Tool_Core_Mold_Tools.gif aracını kullanın.
mold_sidecore_01.gif

Bir maça oluşturmak için:

 1. Boşluk Gövdesi öğesinin iç yüzünde, gösterilen şekilde bir çizim açın.
  mold_sidecore_12.gif
 2. Oluşturmak istediğiniz maçanın taslağını çizin.
  mold_sidecore_02a.gif mold_sidecore_02b.gif
  Ön görünüm Sağ görünüm
  Üzerinde bir maça çizimi oluşturduğunuz düzlemin maçanın çıkarma yönüne dik olması gerekmez. Bu örnekte, çizim, maçanın hareket ettiği yönden 5° draft edilen boşluk gövdesinin iç yüzü üzerindedir.
  Çıkarma yönü mold_sidecore_04.gif Çıkarma yönünden uzak
 3. Çizimi kapatın.
 4. Çizim seçiliyken, Kalıp Araçları araç çubuğundaki Maça Tool_Core_Mold_Tools.gif öğesine, ardından Ekle > Kalıplar > Maça öğesine tıklayın.
 5. PropertyManager'da, seçenekleri aşağıda açıklandığı gibi belirleyin, ardından PM_OK.gif öğesini tıklayın.
  Maça için yeni bir gövde oluşturulur ve Boşluk Gövdesi'nden çıkarılır.
  mold_sidecore_05.gif

  FeatureManager tasarım ağacında, Katı Gövdeler klasöründe FM_solid_bodies.gif, yeni maça Maça gövdeleri klasöründe FM_solid_bodies.gif görünür.

Seçimler

Maça için sınırlandırıcı çizim PM_sketch_to_project.gif Adım 2'de oluşturulan maça çizimini seçin.
Çıkarma yönü Boşluk gövdesinin ön yüzünü gösterildiği gibi seçin.
mold_sidecore_03.gif
Maça/Boşluk gövdesi solid_bodies.png Boşluk gövdesinin adını görüntüler.

Parametreler

Draft Açık/Kapalı Draft eklemek için tıklayın, ardından Draft Açısını öğesini 5 olarak ayarlayın.
Dışa doğru draft Dışa doğru draft açısı oluşturmak için seçin.
Son Koşulu Çıkarma yönünde son koşul için Kör seçeneğini belirleyin, ardından Çıkarma yönü boyunca derinlik PM_distance_nonum.gif ayarını 50 olarak belirleyin.
Son Koşulu Çıkarma yönünde son koşul için Kör'ü seçin ve Çıkarma yönünden uzağa derinlik PM_distance_nonum.gif ayarını 25'e ayarlayın.
Profil kapamaları Maçanın son yüzeyini tanımlamak için seçin.