Maça PropertyManager'ı

Maça PropertyManager'ını açmak için:

  1. Bir kalıp ayırma gövdesi (ana maça veya boşluk) üzerinde bir maça çizimi oluşturun.
  2. Kalıp Araçları araç çubuğunda Maça Tool_Core_Mold_Tools.gif veya Ekle > Kalıplar > Maça öğesine tıklayın.

Seçimler

PM_sketch_to_project.gif Maça için sınırlandırıcı çizim Seçili maça çiziminin adını gösterir.
  Çıkarma yönü Çıkarma yönünü tanımlamak için grafik alanında bir obje seçin. Varsayılan yön çizim düzlemine diktir. Gerekirse maçayı ters yönde çıkarmak için Yönü Ters Çevir PM_reverse_direction.gif öğesine tıklayın.
Grafik alanında, tek başlı ok çıkarma yönünü gösterir:
Çıkarma yönü extraction_direction.gif Çıkarma yönünden uzak
solid_bodies.png Maça/Boşluk gövdesi Maçanın çıkarıldığı kalıp ayırma gövdesinin adını gösterir.

Parametreler

Draft Açık/Kapalı Maçaya draft ekler. Draft Açısı belirleyin.
  Dışa doğru draft Dışa doğru bir draft açısı oluşturur. Bu seçenek işaretlenmezse, içe doğru draft açısı oluşturulur.
  Son Koşulu Çıkarma yönünde son koşulu seçin. Kör'ü seçerseniz, Çıkarma yönü boyunca derinlik PM_distance_nonum.gif seçeneğini ayarlayın.
  Son Koşulu Çıkarma yönünden uzağa son koşulu seçin. Kör'ü seçerseniz, Çıkarma yönü uzağa derinlik PM_distance_nonum.gif seçeneğini ayarlayın.
  Profil kapamaları Maça, donanım gövdesi içinde bitiyorsa, maçanın son yüzeyini tanımlamak için seçin.