Boşluklar ve Boşluk PropertyManager'ı

Boşluk aracını kullanarak basit kalıplar oluşturabilirsiniz.

Boşluk aracını kullanarak bir kalıp oluşturmak için aşağıdaki öğeler gereklidir:

Tasarım parçaları

Kalıplamak istediğiniz parçalar.

Kalıp tabanı

Tasarım parçasının boşluk unsurunu tutan parça.

Geçici montaj

Boşluğun oluşturulduğu montaj.

Türetilmiş bileşen parçaları

Kestikten sonra kalıbın yarısı haline gelen parçalar.

Tasarım parçalarını ve kalıp tabanını geçici montajda birleştirirsiniz. Ardından, geçici montaj bağlamında bir boşluk unsuru oluşturursunuz. Bu, tasarım parçasının şekil değiştirmesi durumunda kalıp tabanını tasarım parçası ile ilişkilendirir.
Daha karmaşık kalıplar oluşturmak için bu bölümün diğer kısımlarında açıklanan araçları ve teknikleri kullanın.

Boşluk PropertyManager'ı

Kalıp tabanında bir boşluk oluşturmak için:

 1. İsteğe bağlı: Tasarım parçalarını ve kalıp tabanını geçici montaja ekleyin.
 2. Montaj penceresinde kalıp tabanını seçin ve Montaj araç çubuğunda Bileşeni Düzenle'yi tıklayın.
  Parçayı düzenliyorsunuz, montajı değil. Yaptığınız değişiklikler, kalıp tabanının orijinal parça dosyasına yansır. Orijinal kalıp tabanını etkilemek istemiyorsanız kalıp tabanı parça belgesinde Farklı Kaydet seçeneğini kullanın. Parçayı her yeni kalıp montajında kullanmak üzere farklı bir adla kaydedin. Aksi halde, orijinal kalıp tabanı eklemek üzere olduğunuz boşluğu içerir.
 3. Kalıp Araçları araç çubuğundan Boşluk öğesine veya Ekle > Kalıp > Boşluk öğesine tıklayın.
 4. PropertyManager'da, Tasarım Bileşenleri altında, FeatureManager tasarım ağacından tasarım parçalarını seçin.
 5. Ölçek Parametreleri altında:
  1. Etrafında Ölçeklendir için ölçeklendirmenin hangi noktanın etrafında yapılacağını seçin.
   Bileşen Merkez Noktaları Her parça için boşluğu kendi merkez noktası etrafında ölçeklendirir.
   Bileşen Orijinleri Her parça için boşluğu kendi orijini etrafında ölçeklendirir.
   Kalıp Tabanı Orijini Her parça için boşluğu, kalıp tabanı parçasının orijini etrafında ölçeklendirir.
   Koordinat Sistemi Her parça için boşluğu seçili koordinat sisteminin etrafında ölçeklendirir.
  2. Ölçeklendirme faktörünü Ölçeklendirme % alanına girin. Pozitif bir değer boşluğu genişletir, negatif bir değer ise daraltır.
   • Tek tip ölçeklendirme. Tek tip ölçeklendirme'yi seçin ve tüm yönlerde ölçeklendirmek için bir değer girin.
   • Tek tip olmayan ölçeklendirme. Tek tip ölçeklendirme'nin işaretini kaldırın ve X, Y ve Z yönleri için ölçeklendirme değeri girin.
 6. öğesine tıklayın.
  Kalıp tabanı parçasında tasarım parçası şeklinde bir boşluk oluşturulur. Boşluk boyutu, belirttiğiniz ölçeklendirme faktörünü yansıtır.

  Tasarım parçası üzerinde yaptığınız herhangi bir değişiklik, güncelleme yolu kullanılabilir olduğu sürece kalıp tabanındaki boşluğu otomatik olarak günceller. Ayrıca bkz. Dış Referanslar.

  Kalıp tabanı parçasını ikiye ayırmak için Ayır aracını kullanın.

  Bir montaj içindeki kalıp unsurlarını düzenleyemezsiniz.