Ayrım Yüzeyi PropertyManager

Ayrım yüzeyleri, kalıp boşluğunu kalıp maçasından ayırır. Ayrım hatlarını ve kapatma yüzeylerini parça yüzeylerine oluşturmadan önce oluşturursunuz.

Ayrım Yüzeyi PropertyManager'ını açmak için aşağıdakilerden birini yapın:

  • Ayrım Yüzeyleri öğesine (Kalıp Araçları araç çubuğu) tıklayın.
  • Ekle > Kalıplar > Ayrım Yüzeyi öğesine tıklayın.
  • FeatureManager tasarım ağacında bir Ayrım Yüzeyi unsurunu seçin ve Unsuru Düzenle fm_edit_feature.gif öğesine tıklayın.

Kalıp Parametreleri

Yüzeye teğet Ayrım yüzeyini ayrım çizgisine bitişik düzleme teğet olarak ayarlar.
Yüzeye dik Ayrım yüzeyini, ayrım hattı yüzeyine dik olarak ayarlar.
 

Ters Hizalama

(Ayrım kenarına bitişik iki yüz neredeyse paralel olduğunda Yüzeye dik için kullanılabilir.) Ayrım yüzeyine dik olan yüzü değiştirir.

Reverse_alignment_mold01.gif Reverse_alignment_mold02.gif

Çekmeye dik Ayrım yüzeyini çekme yönüne dik olarak ayarlar.

Ayrım Hattı

Kenarlar Ayrım yüzeyleri için seçilmiş olan kenarların ve ayrım hatlarının adlarını listeler. Şunları yapabilirsiniz:

Kenar veya ayrım hattı

Grafik alanında bir kenar veya ayrım hattı seçerek Kenarlar'a eklemek veya kaldırmak.

İsim

Kenarı grafik alanında bir bilgi ile tanımlamak için bir ad seçmek.

Seçimleri Temizle

Kenarlar öğesinden tüm seçimlerin işaretini kaldırmak için sağ tıklayarak Seçimleri Temizle'yi seçebilirsiniz.

Manuel olarak

Kenarları manuel olarak seçebilirsiniz. Grafik alanında bir kenar seçin, çerçeveyi tamamlamak için seçim araçlarını kullanın.

Ayrım Yüzeyi

  Uzaklık Ayrım yüzeyinin genişliğini ayarlayın.
Öteleme yönünü ters çevir Ayrım yüzeyinin, ayrım hattından uzandığı yönü değiştirir.
dim_ang_a.png Açı (Yüzeye teğet veya Yüzeye dik için.) Açıyı dik açıdan çekme yönüne ayarlar.
  Düzleştirme Bitişik yüzeyler arasındaki geçişi ayarlar:

Keskin

Varsayılan.

Düz

Bitişik kenarlar arasında Uzaklığı dim_lin_d1.png öğesini ayarlar. Daha yüksek bir değer, bitişik kenarlar arasında daha düz bir geçiş oluşturur.

Grafik alanındaki bir bilgi, ayrım yüzeyindeki minimum yarıçapı belirtir.

Seçenekler

Tüm yüzeyleri ör Tüm yüzeyleri otomatik olarak örer. Çoğu modelde, yüzeyler doğru olarak oluşturulur.
Hatalı bir yüzeyi değiştirdiğinizde, tüm yüzeylerin örülmesini engellemek için temizleyin.
Onarımları gerçekleştirmek için Kalıp Araçları araç çubuğundaki Loft Yüzey veya Kurallı Yüzey gibi yüzey araçlarını kullanın. Ardından onarımlardan sonra yüzeyleri manuel olarak örmek için Yüzeyi Ör öğesini kullanın.
Optimize Et (Yalnızca Yüzeye teğet için.) Makinede işleme için ayrım yüzeyini, ayrım yüzeyini yalnızca kalıp aracının üst yüzüne teğet olan düzlemsel yüzlerle oluşturarak optimize eder.

Temizlendiğinde, bazı eğri yüzler oluşabilir. Bu yüzeye şekil vermek zordur.

Seçildiğinde, eğri yüzlerin oluşturulması engellenir, böylece o alanda hiçbir yüzey oluşturulmaz.

Ayrım yüzeyini bu alana uzatmak için Düzlemsel Yüzey ve Yüzeyi Ör gibi araçları kullanın.


Önizlemeyi Göster Yüzeyin bir önizlemesini grafik alanında görüntüler. Sistem performansını optimize etmek için temizleyin.

Manuel Mod Ayrım yüzeyini ayarlamak için kullanabileceğiniz tutamaçları gösterir:
  • Üstüste binen yüzeylerin çakışmasını engelleyin.
  • Yüzey Bölgesini iki tepe noktası arasında yeniden tanımlayın:
    1. Parçanın kenarının tepe noktasına sağ tıklayıp Dolgu yüzeyi bölgesi başlat öğesini seçin.
    2. İkinci bir tepe noktasına sağ tıklayıp Dolgu yüzeyi bölgesi bitir öğesini seçin.
Maçanın ve boşluk bloklarının kaymasını engellemek için, bir kalıp parçasına kalıp ayrımı eklemeden önce ayrım yüzeylerinin çevresi boyunca bir kenetleme yüzeyi ekleyebilirsiniz. Ayrıca ayrımı eklediğinizde otomatik olarak kenetlenme yüzeyi oluşturabilirsiniz. Kalıplı bir parçada delikleri kapatmak için kapatma yüzeyleri ekleyebilirsiniz.