Kapatma Yüzeyi PropertyManager'ı

Kapatma Yüzeyi PropertyManager'ını açmak için:

Kapatma Yüzeyleri Tool_Shut_Off_Surfaces_Mold_Tools.gif (Kalıp Araçları araç çubuğu) veya Ekle > Kalıplar > Kapatma Yüzeyleri öğesine tıklayın.

Kenarlar

pm_patch_boundary.gif Kenarlar Kapatma yüzeyleri için seçili kenarların ve ayrım hatlarının adlarını listeler. Kenarlar pm_patch_boundary.gif alanında aşağıdakileri yapabilirsiniz:
  • Grafik alanında bir kenar veya ayrım hattı seçerek Kenarlar pm_patch_boundary.gif eklemek veya buradan kaldırmak.
  • Kenarı grafik alanında bir bilgi ile tanımlamak için bir ad seçmek.
  • Sağ tıklayıp Seçimleri Temizle öğesine tıklayarak Kenarlar pm_patch_boundary.gif öğesindeki tüm seçimlerin işaretini kaldırın.
  • Grafik alanında seçili çerçeveye sağ tıklayıp Kenarlar öğesini seçerek kaldırmak üzere sağ tıklayarak pm_patch_boundary.gif içerisinden kaldırmak.

Kenarları manuel olarak seçebilirsiniz. Grafik alanında bir kenar seçin, çerçeveyi tamamlamak için seçim araçlarını kullanın.

Ayrım Hattı PropertyManager'ında açık bir delik için ayrım hattı tanımlayabilir, ardından delik için kapatma yüzeyi kenarını tanımlamak üzere bu ayrım hattını seçebilirsiniz.

  Örülü Her kapatma yüzeyini boşluk ve maça yüzeylerine ekler, böyle Boşluk Yüzeyi Gövdeleri fm_surface_bodies.gif ve Maça Yüzeyi Gövdeleri fm_surface_bodies.gif içerisinde birer yüzey gövdesi bulunur.

İşareti kaldırıldığında, yüzey yamaları boşluk ve maça yüzeylerine örülmez, böylece Boşluk Yüzeyi Gövdeleri fm_surface_bodies.gif ile Maça Yüzeyi Gövdeleri fm_surface_bodies.gif pek çok yüzey içerir. Düşük kaliteli (örneğin, IGES alma sorunları içeren) yüzeyler koleksiyonunuz varsa, bu seçeneğin işaretini kaldırmak ve Kapatma Yüzeyleri aracını kullandıktan sonra bunları manuel olarak analiz etmek ve onarmak isteyebilirsiniz.

  Çerçeveleri filtrele Geçerli delik gibi gözükmeyen çerçeveleri filtreler. Modelinizdeki geçerli delikler filtrelenirse, bu seçeneğin işaretini kaldırın.
  Önizlemeyi göster Yama yüzeylerinin önizlemesini grafik alanında görüntüler.
  Bilgileri göster Her çerçeve için grafik alanında bir bilgi gösterir.
Bir çerçeveyi Temas'tan Teğet'e, ondan da Dolgu Yok'a değiştirmek için bir bilgiyi tıklayabilirsiniz. Teğet çerçevesinde, teğetlik için hangi yüzlerin kullanıldığını değiştirmek üzere oku tıklayabilirsiniz. Bkz. Kapatma Yüzeyi Dolgu Tipleri.

Tüm Yama Tiplerini Sıfırla

Tüm açık delik yüzey yamalarını aşağıdakilerden birine sıfırlar:

PM_Patch_All_No_Fill.gif Tüm Dolgusuz  
PM_Patch_Contact.gif Tüm Temas  
PM_Patch_Tangent.gif Tüm Teğet  
Bir modelde yalnızca tek bir Kapatma Yüzeyi unsuruna izin verilir. Bu nedenle, bir unsurdaki her açık delik için Temas, Teğet veya Dolgu Yok dolgu tiplerinden birini atamanız gerekir.