Kapatma Yüzeyi Dolgu Tipleri

Kapatma yüzeyi, ayrım çizgisi veya kesintisiz çerçeve oluşturan kenarlar boyunca yüzey yaması oluşturarak açık bir deliği kapatır. Bir modelde ayrım hatları oluşturma işleminden önce veya sonra kapatma yüzeyi oluşturabilirsiniz.

Farklı dolgu tiplerini (Temas, Teğet veya Dolgu Yok) seçerek yamaların eğriliğini kontrol edin.
Bir çerçevenin dolgu tipini Temas'tan Teğet'e, ondan da Dolgu Yok'a değiştirmek için bir bilgiyi tıklayın.

Temas

Seçilen sınır içinde bir yüzey oluşturur. Bu, otomatik olarak seçilen tüm çerçeveler için varsayılan yüzey tipidir.

Teğet

Seçilen sınır içinde bir yüzey oluşturur, ancak yamanın bitişik yüzlere teğetliğini korur. Hangi yüzlerin teğetlik için kullanılacağını değiştirmek için oku tıklayın.
1- Deliğin duvarlarına teğet:
surface_fill_tangent_02.gif arrow_right.gif tangent_patches_01.gif
2 - Deliğin açıldığı yüzeye teğet:
surface_fill_tangent_01.gif arrow_right.gif tangent_patches_02.gif
Basit çerçevelerin yanı sıra, daha karmaşık açık delikler için Teğet'i kullanın. Burada, yazılım kenar çiftleri toplar, düzenler ve gösterildiği gibi bir dizi düzlemsel yüzeylerle birlikte örer.
mold_shutoff_telescopic_01.gif mold_shutoff_telescopic_03.gif mold_shutoff_telescopic_02.gif
Karmaşık açık delik. Deliğin duvarlarına teğet kapatma yüzeyi yaması. Deliğin açıldığı yüzeye teğet kapatma yüzeyi yaması.

Dolgu Yok

Bir yüzey oluşturmaz (açık delik yamanmaz). Bu seçenek, maça ve boşluğun ayrılabilir olup olmadığını belirlerken SOLIDWORKS uygulamasını bu kenarları yok sayması için yönlendirir.

Kalıp ayırma bloğunu iki parçaya ayırmak için, açık delikleri olmayan iki tam yüzeye (bir maça yüzeyi ve bir boşluk yüzeyi) ihtiyaç duyulur. İdeal olarak, Kapatma Yüzeyleri aracı tüm açık delikleri otomatik olarak saptar ve doldurur. Bazen, yazılım belirli bir açık delik için yüzey oluşturamaz. Bu gibi durumlarda, bir kenarlar çerçevesi seçerek ve Dolgu Yok seçeneğini belirleyerek açık deliği saptamanız gerekir. Kapatma Yüzeyleri PropertyManager'ını kapattıktan sonra yüzey yamasını manuel olarak oluşturun.

Aşağıdaki SOLIDWORKS araçları ve işlevleri delik içinden manuel olarak yamalarken kullanışlıdır:
  • Yüzeyler araç çubuğundaki araçlar
  • Loftlardaki SelectionManager
  • İki düzlemsel kenar arasında düzlemsel yüzeyler oluşturma imkanı
Bir modelde yalnızca tek bir Kapatma Yüzeyi unsuruna izin verilir. Bu nedenle, bir unsurdaki her açık delik için Temas, Teğet veya Dolgu Yok dolgu tiplerinden birini atamanız gerekir.