Parçalarda ve Montajlarda Detaylandırmaları Gösterme

Parça veya montaj modelinize ölçümlendirmeler, notlar ve semboller gibi detaylandırmalar ekleyebilirsiniz.

Şunları yapabilirsiniz:

  • Detaylandırma Özellikleri altında görüntülenecek detaylandırma türlerini seçin.
  • FeatureManager tasarım ağacında Detaylandırmalar öğesindeki kısayol menüsü seçeneklerini kullanarak detaylandırmaların görüntülenmesini denetleyebilirsiniz.
  • Modeldeki yorumları bir teknik resme aktarın.

Detaylandırmaların Görünümünü Değiştirme

Detaylandırmaların görünümünü değiştirmek için:

DetaylandırmalarDetaylandırmalar sağ tıklayın ve görüntülenecek öğeleri seçin (veya seçili durumdan çıkarın):
Seçenek Tanımlama
Detaylandırmaları Göster Detaylandırma Özellikleri iletişim kutusunda seçili tüm detaylandırma türleri gösterilir. Bu, Detaylandırmaları Göster iletişim kutusunda Detaylandırma Özellikleri onay kutusunu seçmekle aynıdır.
Unsur Boyutlarını Göster Bu, Unsur ölçümlendirmeleri iletişim kutusunun Görüntü filtresi seçeneğinde Detaylandırma Özellikleri onay kutusunu işaretlemekle aynıdır.
Referans Boyutlarını Göster Bu, Detaylandırma Özellikleri iletişim kutusunun Görüntü filtresi seçeneğinde Referans ölçümlendirmeleri onay kutucuğunu seçmekle aynıdır.
DimXpert Detaylandırmalarını Göster Bu, Detaylandırma Özellikleri iletişim kutusunun Görüntü filtresi seçeneğinde DimXpert ölçümlendirmeleri onay kutucuğunu seçmekle aynıdır.

Seçili Unsur Ölçümlendirmelerinin Görünümünü Değiştirme

Seçili unsur ölçümlendirmelerinin görünümünü değiştirmek için:

Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Tek bir ölçümlendirmeyi gizlemek için onu sağ tıklayın Gizle'yi seçin.
  • Seçili bir unsurun tüm ölçümlendirmelerini gizlemek için, FeatureManager tasarım ağacında unsuru sağ tıklayın veya bunun yüzlerinden birini sağ tıklayın ve Tüm Boyutları Gizle'yi seçin.
  • Ölçümlendirmeleri yeniden görüntülemek için, unsuru veya yüzlerinden birini sağ tıklayın ve Tüm Boyutları Göster'i seçin.
  • Ölçümlendirme adlarını göstermek için View > Gizle/Göster > Ölçümlendirme Adları öğesine ya da Öğeleri Gizle/Göster > Ölçümlendirme Adlarını Göster öğesine (Heads-up Görünümü araç çubuğu) tıklayın.