Model Koparma Görünümleri

Kırılmış Model Görünümü aracını kullanarak modellere koparma ekleyebilirsiniz. Model koparma görünümleri konfigürasyon olarak kaydedilir.

Kırılmış görünümler veya kesilmiş görünümler olarak da bilinen kırılmış model görünümleri, özellikle teknik belgeler ve pazarlama amacıyla model bileşenlerini kısaltmanız gerektiğinde yararlı olur.

Koparma görünümlerinde boru koparma, zig-zag koparma ve düz koparma dahil geleneksel koparma şekilleri kullanılır. Her bir kırılmayı tanımlamak için iki düzlem kullanırsınız. Hizalama denetimleri, birden çok yönde birden çok kesim yapabilmenizi sağlar.