Çoğaltma ve Aynalama Desteği

Yapı sistemi elemanlarını Doğrusal Çoğaltma, Dairesel Çoğaltma veya Aynalama araçlarını kullanarak çoğaltabilir ve aynalayabilirsiniz.

Çoğaltma PropertyManager'ında, Gövdeler bölümünün altında, yapı sistemi unsurlarını veya çoğaltmanın bağımsız elemanlarını belirleyebilirsiniz. Ayrıca, Aynalama PropertyManager'ında Aynalanacak Gövdeler bölümünün altında yapı sistemi unsurlarını veya bağımsız elemanları belirterek elemanları aynalayabilirsiniz.

Çoğaltılmış ve aynalanmış elemanlar arasına ayrı bir yapı sistemi unsuru olarak ikincil elemanlar ekleyebilirsiniz.

Mevcut yapı sistemi unsurlarından elemanlar seçerek yeni bir yapı sisteminin parçası olan ikincil elemanlar da oluşturabilirsiniz.