Yapı Sistemi

Yapı sistemi, esnek köşe yönetimi ve kırpma sayesinde karmaşık yapı sistemleri oluşturmayı kolaylaştıran bir iş akışında birincil ve ikincil yapısal elemanları kullanır.

2B ve 3B çizim kesitlerini, noktaları, kenarları, referans düzlemlerini ve yüzeyleri kullanarak oluşturduğunuz bir ızgara üzerinde birincil elemanlar oluşturursunuz. İkincil elemanların her biri, iki birincil eleman arasında çalışır. Bir destek düzlemi ve iki birincil eleman seçerek veya iki adet birincil elemana tıklayarak ikincil elemanları tanımlarsınız.

Yapısal elemanları tanımlamayı bitirdiğinizde yazılım, Köşe Yönetimi PropertyManager'ını açar. Böylelikle, köşe uygulamalarına ince ayar yapabilirsiniz. Yapı sisteminde veya eleman profillerinde değişiklik yaptığınızda köşeler otomatik olarak güncellenir.

Aşağıdaki araçlar, yapı sistemi unsurunu oluşturur:

Yapı Sistemi Oluştur Yapı Sistemi modunu etkinleştirir. (Çizim moduna girmek için Çizim seçeneğine tıklamaya benzer.)
Birincil Yapısal Eleman Çizim objeleri, noktalar, referans düzlemler ve yüzeyler tarafından tanımlanan elemanları ekler.
İkincil Yapısal Eleman İki birincil eleman arasına eleman ekler.
Köşe Yönetimi Köşeleri; basit, iki elemanlı ve karmaşık köşe tiplerine gruplar ve kırpma uygulamalarını uygular.
Profile delme noktası tanımla Yapısal eleman çiziminde bir delme noktası tanımlar.
Üyeyi Hizala Yapısal elemanın profiline yakınlaştırır ve delme noktalarını yapısal eleman çizim kesiti ile hizalayacak şekilde profili kaydırır.