Bir Montajdaki Parçayı Düzenleme

Yukarıdan aşağıya ilişkilerin çoğu bir montajdaki bir parça düzenlenirken oluşur. Buna bağlam içi düzenleme de denir çünkü unsuru geleneksel olarak parça oluştururken olduğu gibi tek başına değil, montaj bağlamında oluşturur veya düzenlersiniz. Bağlam için düzenleme, yeni unsur oluştururken parçayı montajdaki doğru konumunda görmenizi sağlar. Ayrıca yeni unsurun boyutunu veya şeklini tanımlamak için etraftaki parçaların geometrisini de kullanabilirsiniz.

Yukarıdan aşağıya tasarım yöntemlerini kullanmasanız bile bir parçayı rahatlık için de yine de montaj penceresinde düzenleyebilirsiniz. Örneğin, bir montajda çalışırken yönünü tersine çevirmek için bir bileşenin ekstrüzyonunu düzenleyebilirsiniz veya aynı bileşenden daha fazla kenar eklemek için bir radyusu düzenleyebilirsiniz. Bunlar yukarıdan aşağıya tasarım olarak görülmez çünkü montajdaki başka parçaları kullanmaz.

Bir parçayı bir montaj bağlamında düzenlediğinizde hangi bileşenin düzenlenmekte olduğunu belirtmek için renk kullanabilirsiniz. Ayrıca bir parçayı düzenlerken montajın bileşenlerinin şeffaflığını değiştirebilirsiniz.

Bir parçayı montajdayken düzenlemek için:

 1. Parçayı sağ tıklayın ve Parçayı Düzenle öğesini seçin veya Montaj araç çubuğunda Bileşeni Düzenle öğesini tıklayın.
  Düzenlenmek için açılan montajdaki parçanın adı, başlık çubuğunda <parça_adı> <montaj_adı>.sldasm olarak görüntülenir. Durum çubuğundaki mesajın tüm montaj görünür olduğu halde parça belgesini düzenlemekte olduğunuzu belirttiğine dikkat edin.
  Bir parçayı bir montaj bağlamında düzenlediğinizde montajda referans verilmiş konfigürasyon tüm açık pencerelerde (örneğin, parça kendi penceresinde açıksa) etkin konfigürasyon haline gelir.

  Parça başka bir açık montaj belgesinde, Kullanımda olan bileşenleri veya son kaydedilen konfigürasyonu kullan öğesi seçilmiş olarak kullanılıyorsa, bu örnekler de etkilenir.

  Daha fazla bilgi için bkz. Bir Montajdaki Bileşen Konfigürasyonlarını Belirtme.

 2. Parçada gerekli değişiklikleri yapın.
 3. Montajı düzenlemeye geri dönmek için, FeatureManager tasarım ağacında montaj adını sağ tıklayın veya grafik alanında herhangi bir yeri sağ tıklayın ve Montajı Düzenle:<assembly_name> öğesini seçin veya Montaj araç çubuğunda Bileşeni Düzenle öğesini tıklayın.