Montaj İlişkileri

Montaj ilişkileri, montaj bileşenleri arasında geometrik ilişkiler oluşturur. Montaj ilişkileri eklerken bileşenlerin doğrusal veya rotasyonel hareketi için izin verilen yönleri tanımlarsınız. Montajın davranışını görüntüleyerek bir bileşeni kendi serbestlik derecesi içinde hareket ettirebilirsiniz.

Bazı örnekler:
  • Bir çakışık montaj ilişkisi, iki düzlemsel yüzü aynı düzlemde olmaya zorlar. Yüzler birbirleri boyunca hareket edebilir fakat birbirlerinden uzağa çekilemezler.
  • Bir eşmerkezli montaj ilişkisi, iki silindirik yüzü eşmerkezli olmaya zorlar. Yüzler ortak eksen boyunca hareket edebilir fakat bu eksenden uzağa hareket ettirilemezler.

Montaj ilişkileri birlikte bir sistem olarak çözümlenir. Montaj ilişkilerini eklediğiniz sıra önemli değildir; tüm montaj ilişkileri aynı anda çözümlenir. Unsurları pasifleştirdiğiniz gibi montaj ilişkilerini de pasifleştirebilirsiniz.