Montajlarda Patlatılmış Görünümler

Patlatılmış bir görünüm, bir montajın bileşenlerini açık halde gösterir ancak montajlandığında bileşenlerin birbirine nasıl uyacağını göstermek üzere konumlandırılır.

Grafik alanında parçaları seçip sürükleme yoluyla, patlatma adımı oluşturarak patlatma görünümleri elde edebilirsiniz. Patlatma görünümlerinde aşağıdakileri yapabilirsiniz:
  • Patlatılmış bileşen yığınlarını eşit olarak aralıklandırabilirsiniz.
  • Bileşenleri eksen çevresinde radyal olarak patlatabilirsiniz.
  • Birden çok bileşeni sürükleyebilir ve otomatik olarak aralıklandırabilirsiniz.
  • Başka bir bileşenin mevcut patlatma adımlarına yeni bir bileşen ekleyebilirsiniz. Bu, patlatılmış görünüme sahip bir montaja parça eklediğinizde kullanışlıdır.
  • Bir üst montajda bulunan alt montajın patlatılmış görünümü yeniden kullanabilirsiniz.
  • Bileşen ilişkilerini göstermek için patlatma çizgileri ekleyebilirsiniz.
Bir montaj patlatılırken montaja montaj ilişkileri ekleyemezsiniz.