Patlatılmış Görünümler Oluşturmak (Montajlar)

Grafik alanında parçaları seçip sürükleme yoluyla, bir veya daha fazla patlatma adımı oluşturarak patlatma görünümleri oluşturabilirsiniz.

Bir patlatma görünümü oluşturmak için:

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Patlatma Görünümü öğesine tıklayın.
  • Ekle > Patlatma Görünümü öğesine tıklayın.
  • ConfigurationManager'da , bir konfigürasyon adına sağ tıklayın ve Yeni Patlatma Görünümü'ne tıklayın.ConfigurationManager:
 2. İlk patlatma adımına eklemek üzere bir veya daha fazla bileşen seçin.
  PropertyManager'da, bileşenler Patlatma Adımı Bileşenleri alanında görünür. Rotasyon ve sürükleme tutamaçları, grafik alanında görünür.

  Tutamaçları taşımak veya hizalamak için:

  • Ortadaki bilyeyi sürükleyin.
  • Alt tuşuna basarak ortadaki bilyeyi veya bir kolu sürükleyin ve bunu bir kenarın veya yüzün üzerine bırakarak sürükleme tutamacını kenar veya yüzle hizalayın.
  • Alt tuşuna basarak ortadaki bilyeyi veya daireyi sürükleyin ve bir eğri kenara veya yüzeye bırakarak döndürme tutamacını yüzeyin eğri kenarıyla hizalayın.
  • Ortadaki bilyeye sağ tıklayın ve Buna hizala, Bileşen Orijini ile Hizala veya Montaj Orijini ile Hizala'yı seçin.
  • PropertyManager'da, Her bileşen orijini etrafında döndür öğesini seçin.
 3. Bir sürükleme veya döndürme tutamacını sürükleyerek seçili bileşenleri taşıyın.
 4. Patlatma seçeneklerini değiştirin:
  Seçenek Tanımlama
  Yönü Ters Çevir Sürükleme yönünü ters çevirir.
  Patlatma Uzaklığı Sürükleme uzaklığını belirler.
  Yönü Ters Çevir Döndürme yönünü tersine çevirir.
  Rotasyon Açısı Döndürme açısını belirler.
 5. Tamamlandı düğmesine tıklayın.
  Patlatma adımı Patlatma Adımları altında görünür.
 6. Gerekli sayıda patlama adımı oluşturun ve öğesine tıklayın.

  Patlatma görünümü unsuru, Patlatma Görünümü , patlatma görünümünün oluşturulduğu konfigürasyonun altındaki ConfigurationManager'da görünür. Patlatma adımları , patlatılmış görünüm altında görünür. Her konfigürasyonda birden çok patlatılmış görünüm olabilir.