Patlatma PropertyManager (Montajlar)

Patlat PropertyManager, montajların patlatılmış görünümlerini oluşturduğunuzda veya düzenlediğinizde görünür.

Patlat PropertyManager'ını açmak için:

Patlatma Görünümü (Montaj araç çubuğu) veya Ekle > Patlatma Görünümü öğesine tıklayın.

Patlatma Adımı Tipi

Normal adım Bileşenleri sürükleyerek ve döndürerek patlatır.
Radyal adım Bileşenleri bir eksen etrafında radyal veya silindirik olarak hizalanmış şekilde patlatır.