Kıyaslama İle Performansı İzleme

Her hesap için ağınızdaki SOLIDWORKS performansını bir SOLIDWORKS Rx karşılaştırması ile izleyebilirsiniz.

Ağınızdaki bir makinenin SOLIDWORKS performansını SOLIDWORKS kullanıcı karşılaştırmaları ile izlemek için:

 1. Hesaba ait bilgisayarda karşılaştırma yapın ve sonuçları SOLIDWORKS Puanlarınızı Paylaşın sitesi ile paylaşın.

  Detaylar için bkz. Donanımınızı Karşılaştırma.

 2. CAD Admin Dashboard'dan (CAD Yönetici Kumanda Panosu), Rx Benchmark (Rx Kıyaslama) altında kıyaslama yapılan bir makine ile ilgili bir hesabı tıklayın.
  Kıyaslanan her hesap için, SOLIDWORKS kıyaslamaları genel performans puanları Rx Kıyaslama sütununda görüntülenir.
  benchmarksovervfview.gif
 3. Hesap ile ilgili Details (Detaylar) altında, Rx Benchmark (Rx Kıyaslama) sekmesini tıklayın.
  Kıyaslama yapılan her hesap ile ilgili Rx kıyaslama detayları görüntülenir.

  benchmarkdetails.gif

  Her sütun kıyaslama yapılan bir hesabı gösterir. Kıyaslama detayları CPU, grafik ve dosya içe aktarma ile ilgili kıyaslama performans sürelerini ayırt edecek şekilde tip bazında renk kodludur.

 4. CPU, grafik ve dosya içe aktarma ile ilgili kıyaslama detaylarını gizlemek veya göstermek için açıklamada bir öğeyi tıklayın:
  Seçenek Tanımlama
  CPU benchmarklegendcpugreen.gif CPU kıyaslama detayları görünümüne geçer.
  Grafik benchmarklegendgraphicsblue.gif Grafik kıyaslama detayları görünümüne geçer.
  G/Ç benchmarklegend90red.gif Dosya içe aktarma kıyaslama detayları görünümüne geçer.