Toolbox Kök Klasörünü Ayarlama

SOLIDWORKS uygulaması Toolbox kitaplığını göstermelidir.

Varsayılan ayar olarak SOLIDWORKS Toolbox kurulduğu sırada belirtilen klasörü görür. Toolbox kök klasörü; yerel bir klasör, paylaşılan bir klasör veya bir SOLIDWORKS PDM kasası klasörü olabilir.

Bağımsız kurulumlar yalnızca tek kullanıcılı ortamlar için tavsiye edilir. Çok kullanıcılı ortamlar için, paylaşılan bir ağ konumu veya bir SOLIDWORKS PDM kasası kullanmak üzere Toolbox'ı yapılandırın.

SOLIDWORKS'te Toolbox kök klasörünü ayarlamak için:

 1. SOLIDWORKS'te, Seçenekler (Standart araç çubuğu) öğesine tıklayın.
 2. Sistem Seçenekleri iletişim kutusunda, Delik Sihirbazı/Toolbox öğesine tıklayın.
  Toolbox, SOLIDWORKS PDM tarafından yönetiliyorsa ve yöneticiniz, Toolbox'ı SOLIDWORKS PDM Yönetim aracından yapılandırmışsa, çeşitli bilgi istekleri ile karşılaşabilirsiniz:
  • Birden fazla yerel kasa görünümüz varsa ve SOLIDWORKS PDM, Toolbox kasasını belirleyemiyorsa, Toolbox kasasını seçmeniz istenir.
  • Kasada oturum açmadıysanız açmanız istenir.
  • SOLIDWORKS'teki geçerli Delik Sihirbazı ve Toolbox klasörü ayarı SOLIDWORKS PDM Yönetim aracından gelen ayarla uyuşmuyorsa, SOLIDWORKS ayarını değiştirmeniz istenir. Evet öğesine tıklayın.
 3. Delik Sihirbazı ve Toolbox klasörü için Toolbox kitaplığının yüklendiği klasörün yolunu yazın veya gözatın.

  Bu klasör Browser ve lang klasörlerini içerir.

  • Bağımsız (tek kullanıcılı) Toolbox kurulumları için yerel bir klasör belirleyin. Varsayılan: c:\SOLIDWORKS Data.
  • Paylaşılan (çok kullanıcılı) Toolbox kurulumları için paylaşılan ağ konumunu bir UNC yolu olarak belirtin, örneğin \\server\shared-folder.
  • SOLIDWORKS PDM tarafından yönetilen Toolbox kurulumları için, yerel kasa görünümünüzde Toolbox kasa klasörünü belirleyin; örneğin, c:\VaultRoot\Toolbox.
 4. Toolbox'ı yapılandırmak için Konfigüre Et öğesine tıklayın. Detaylar için bkz. Toolbox Yapılandırması.

  Paylaşılan bir Toolbox kullanıyorsanız Toolbox'ı yöneticiniz konfigüre temelidir.

 5. Sistem Seçenekleri - Delik Sihirbazı/Toolbox iletişim kutusunu kapatmak için Tamam öğesine tıklayın.