Ukryj spis treści

Raporty analizy grubości

Raport generowany przez Analizę grubości zawiera następujące informacje:
Użyte opcje Wyświetla listę opcji wybranych dla analizy.
Podsumowanie Wyświetla skróconą wersję Szczegółów analizy. Jeżeli model zawiera krytyczną ścianę, wszystkie operacje dzielące tą ścianę są klasyfikowane jako operacje krytyczne.
Szczegóły analizy

Zakres grubości

Wyszczególnia cztery zakresy grubości krytycznej wraz z liczbami ścian i pól powierzchni modelu, zaliczanymi do każdej z kategorii. Każdy zakres ma inny kod kolorystyczny Skali grubości w menedżerze właściwości PropertyManager. (Zakres kolorów jest również pokazany w części Widok(i) modelu raportu.) % analizowanego obszaru to łączny przeanalizowany obszar, który zaliczany jest do odpowiedniego Zakresu grubości. Jeżeli ściana odpowiada więcej niż jednemu Zakresowi grubości, jest ona klasyfikowana w bardziej krytycznych zakresach.

Operacje krytyczne

Wyszczególnia wszystkie operacje, które stanowią pogwałcenie Grubości docelowej . Operacje są wyszczególnione w kolejności według ich krytyczności, która jest wprost proporcjonalna do maksymalnego odchylenia operacji.

Właściwości masy Wyszczególnia Obszar powierzchni, Objętość oraz Masę części.
Widok(i) modelu Wyświetla Skalę grubości oraz wszelkie widoki, które wybraliśmy w oknie dialogowym Analiza grubości: Opcje raportu.


Wyraź swoje opinie dotyczące tego tematu

SOLIDWORKS docenia wszelkie informacje i uwagi dostarczone przez użytkownika na temat prezentacji, dokładności oraz prawidłowości dokumentacji. Proszę użyć poniższego formularza, aby wysłać komentarze I sugestie na temat tego tematu do naszego zespołu dokumentacyjnego. Zespół dokumentacyjny nie może udzielać informacji na pytania natury technicznej. Proszę kliknąć tutaj, aby uzyskać informacje dotyczące pomocy technicznej.

* Wymagane

 
*Email:  
Temat:   Opinie dotyczące tematów pomocy
Strona:   Raporty analizy grubości
*Komentarz:  
*   Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z polityką prywatności, zgodnie z którą moje dane osobowe będą wykorzystywane przez firmę Dassault Systèmes, i niniejszym ją akceptuję

Wydrukuj temat

Wybierz zakres treści do druku:x

Wykryliśmy że używasz przeglądarki w wersji starszej niż Internet Explorer 7. Dla zoptymalizowanego wyświetlania sugerujemy uaktualnienie przeglądarki do Internet Explorer 7 lub nowszej.

 Nie pokazuj tego komunikatu ponownie
x

Wersja zawartości pomocy w sieci Web: SOLIDWORKS 2015 SP05

Aby wyłączyć pomoc w sieci Web w oprogramowaniu SOLIDWORKS i użyć zamiast tego pomocy lokalnej, należy kliknąć Pomoc > Użyj pomocy SOLIDWORKS w sieci Web.

Aby zgłosić problemy związane z interfejsem lub funkcją wyszukiwania pomocy w sieci Web, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem pomocy technicznej. Aby wyrazić opinie dotyczące poszczególnych tematów pomocy, należy użyć łącza “Opinie dotyczące tego tematu” na stronie danego tematu.