Obliczanie kosztów operacji dostosowanych dla wybranych materiałów

Można zdefiniować Klasę materiału dla dostosowanych operacji dla wybranych materiałów lub dla wszystkich materiałów na karcie Dostosowane w Edytorze szablonu kalkulacji kosztów.

Aby obliczyć koszt operacji dostosowanych dla wybranych materiałów:

 1. Otworzyć część arkusza blachy lub część obrabianą.
 2. Kliknąć Costing (karta Oceń w menedżerze poleceń CommandManager) lub Narzędzia > Aplikacje SOLIDWORKS > Costing.
 3. Kliknąć Rozpocznij szacowanie kosztów.
 4. W okienku zadań kalkulacji kosztów kliknąć Uruchom edytor szablonu.
 5. Na karcie Dostosowane w Edytorze szablonu kalkulacji kosztów Costing dla operacji dostosowanej Malowanie:
  1. Kliknąć Wszystkie, aby wyświetlić listę rozwijaną.
  2. Kliknąć Wybrane.
  3. W oknie dialogowym, w obszarze Dostępna klasa materiału, wybrać Stal.
  4. Kliknąć Dodaj.
  5. Kliknąć OK.
 6. Kliknąć Zapisz jako .
 7. W oknie dialogowym:
  1. Przejść do katalog_systemowy:\Program Files\SOLIDWORKS Corp\SOLIDWORKS\lang\english\Costing templates, jeśli element nie znajduje się w lokalizacji domyślnej.
  2. W pozycji Nazwa pliku wpisać SzablonStal.
  3. Dla opcji Zapisz jako typ wybrać Pliki bazy danych szablonu (*.sldctm) w przypadku części obrabianych i Pliki bazy danych szablonu (*.sldcts) w przypadku części arkusza blachy.
  4. Kliknąć Zapisz.
  5. Kliknąć .
 8. W okienku zadań kalkulacji kosztów Costing:
  1. W obszarze Szablon wybrać SzablonStal.
  2. W obszarze Materiał wybrać ustawienie Stal dla opcji Klasa.
  Po wybraniu opcji Zawsze uwzględniaj koszt obliczony dla operacji dostosowanej Malowanie będzie zawsze uwzględniany w menedżerze CostingManager dla SzablonStal.