Kalkulacja kosztów części wieloobiektowych

Korzystając z narzędzia Costing, można obliczyć, ile kosztuje wyprodukowanie części wieloobiektowych.

Można również przełączyć się ze środowiska wieloobiektowego Costing do środowiska jednoobiektowego w celu poprawienia wydajności.
W części wieloobiektowej do obiektów konstrukcji spawanej należy przypisać dostosowany koszt.