Usuwanie z części informacji o kosztach

Informacje o kosztach usuwa się z części, gdy plik wysyła się do współpracownika lub klienta bez danych dotyczących powiązanych kosztów.

Aby usunąć informacje o kosztach, należy zapisać kopię części bez danych dotyczących kosztów. Ta nowa kopia nie jest związane z montażem (jeżeli została ona pierwotnie związana z montażem). Na przykład w programie SOLIDWORKS Enterprise PDM nowa kopia nie odwołuje się montażu.

  1. Kliknąć Costing tool_costing_tools.gif (pasek narzędzi Narzędzia lub karta Oceń na menedżerze poleceń CommandManager), i oszacować koszt części.
  2. Zapisać część.
  3. Kliknąć Zapisz jako Tool_Save_As_Standard.gif (pasek narzędzi Standard) lub Plik > Zapisz jako.
  4. W oknie dialogowym wybrać polecenie Zapisz bez danych kalkulacji kosztów Costing.
    Do nazwy pliku dołączony jest ciąg znaków _nocost, a Opis zmienia się na Zapisz bez danych kalkulacji kosztów Costing.
  5. Kliknąć Zapisz.
    Część zapisana jest jako kopia bez informacji o kosztach.