Szacowanie kosztów części wieloobiektowej

Przy użyciu narzędzia Kalkulacja kosztów można określić koszt produkcji części wieloobiektowej.

 1. W części wieloobiektowej kliknąć Kalkulacja kosztów tool_costing_tools.gif (pasek narzędzi Narzędzia lub karta Oceń w menedżerze poleceń CommandManager) lub Narzędzia > Aplikacje SOLIDWORKS > Costing.
  costing_multibody1.png
 2. W okienku zadań Kalkulacja kosztów, w części Szablony kalkulacji kosztów w polu Szablon główny należy wybrać szablon.
  Pola Szablon arkusza blachy pm_sheet_metal_template.gif i Szablon obróbki pm_machining_template.gif są wypełnione szablonami, które zostały skojarzone z szablonem głównym.
 3. W części Lista obiektów należy:
  1. Wybrać pierwszy obiekt na liście.
   Wybrany obiekt zostanie podświetlony w obszarze graficznym. multibodywithbodyselected.gif
  2. Wykonać jedną z następujących czynności:

   Wyklucz

   Wyklucza wybrane obiekty z obliczeń kosztów.

   Uwzględnij

   Dołącza wybrane obiekty do obliczeń kosztów.

   Typ obiektu

   Określa szablon kalkulacji kosztów Costing, który jest wykorzystywany w szacowaniu kosztów dla każdego typu obiektu. Obiekty arkusza blachy i Konstrukcje spawane są rozpoznawane automatycznie. Innym typom obiektów w części należy przypisać typ. Aby ustawić metodę produkcji, należy wybrać Ogólne, a następnie w części Metoda wybrać jedną z opcji Obróbka, Odlew, Tworzywo sztuczne lub Drukowanie 3D. W przypadku wybrania Niestandardowy/usunięty materiał w obszarze Opcje operacji:

   Niestandardowy koszt

   Wpisać wartość.

   Niestandardowy koszt na objętość

   Oprogramowanie oblicza koszt na podstawie opcji Dostosowany koszt.

   Niestandardowa operacja

   Wybrać narzędzie, aby oprogramowanie uwzględniało obiekt jako usunięty materiał. Oblicza czas potrzebny na usunięcie materiału przy użyciu wybranego narzędzia, co umożliwia określenie kosztu.

   W przypadku uprzednio wycenionej części wieloobiektowej po kliknięciu prawym przyciskiem myszy w menedżerze kosztów CostingManager obiektu w obszarze Ogólne obiekty i kliknięciu Zmień ustawienia obiektu można wybrać inną metodę produkcji w części Metoda w okienku zadań Costing.

  3. W obszarze Materiał należy wybrać odpowiednie ustawienia dla pól Materiał i Określony materiał (o ile nie zostały one już skonfigurowane).
 4. Poprzedni krok należy powtórzyć dla wszystkich obiektów w części.
  Aby zautomatyzować ten proces, można określić ustawienia domyślne.
  Komunikat na zielonym tle oznacza, że można rozpocząć szacowanie kosztów.
 5. Kliknąć polecenie Rozpocznij szacowanie kosztów.
  Menedżer kosztów CostingManager wyświetli w odpowiednich folderach obiekty i ich typy oraz materiały. Jeśli wykluczymy z obliczenia kosztów jakiś obiekt, pojawi się on w folderze Nie przypisano kosztu FM_folder.gif. Wykluczone obiekty są ukrywane na obszarze graficznym. Folder Ustawianie FM_folder.gif zawiera koszty ustawienia dla poziomu części, a nie obiektu. Folder Dostosowane operacje FM_folder.gif znajduje się na poziomie części.
  Koszt ustawienia jest wyprowadzany z czasu ustawienia określonego w szablonie.
  Po rozwinięciu elementu w menedżerze kalkulacji kosztów CostingManager można wyświetlić szacowany koszt obiektu oraz szablon zastosowany do jego obliczenia.
  Można powrócić do tej strony w okienku zadań Costing, klikając prawym przyciskiem myszy obiekt w menedżerze właściwości CostingManager i klikając Zmień ustawienia obiektu.