Szacowanie kosztów jednego obiektu w części wieloobiektowej

Korzystając z narzędzia kalkulacji kosztów Costing w przypadku części wieloobiektowych, można wykonać szacunkową kalkulację kosztów dla pojedynczego obiektu zamiast całej części.

 1. Uruchomić narzędzie Costing dla części wieloobiektowej.
  costing_multibody1.png
 2. W menedżerze kosztów CostingManager kliknąć dwukrotnie obiekt, dla którego ma zostać przeprowadzona analiza kosztów.
  Wszystkie inne obiekty zostaną ukryte, a menedżer kosztów CostingManager oraz okienko zadań wyświetlą tylko informacje o kosztach dotyczących jednego obiektu.
  one_body_costing.gif
 3. W menedżerze właściwości CostingManager kliknąć Wróć do środowiska wieloobiektowego .
  Część wieloobiektowa zostanie wyświetlona w obszarze graficznym, a wszystkie obiekty pojawią się w menedżerze kosztów CostingManager.