Tworzenie animacji dla Kontrolera wiązań

W badaniach ruchu można używać funkcji Animacja do tworzenia animacji na podstawie pozycji definiowanych w narzędziu Kontroler wiązań. Można utworzyć animacje typu Punkt kluczowy i Napęd.

Aby utworzyć animacje na podstawie pozycji Kontrolera wiązań:

 1. W lewej dolnej części obszaru graficznego wybrać kartę Badanie ruchu 1.
 2. Dla opcji Typ badania wybrać ustawienie Animacja.
 3. Kliknąć Kreator animacji (pasek narzędzi MotionManager).
 4. W oknie dialogowym, należy:
  1. Wybrać opcję Kontroler wiązań.
  2. Kliknąć Dalej.
  3. W obszarze Typ importu wybrać opcję Punkty kluczowe.
  4. Kliknąć Dalej.
  5. Pozostawić wartości domyślne dla opcji Czas trwania i Czas rozpoczęcia oraz kliknąć przycisk Zakończ.
 5. Przewinąć w dół drzewa menedżera ruchu MotionManager i rozwinąć węzeł Wiązania.
  Oś czasu zostanie wypełniona paskami zmian i punktami kluczowymi na podstawie danych z Kontrolera wiązań.
 6. Kliknąć Obliczaj (pasek narzędzi MotionManager).
  W obszarze graficznym zostanie odtworzona animacja. Można używać pasków zmian, punktów kluczowych i innych narzędzi Animacja do kontrolowania animacji.

  Można także użyć narzędzia Animacja do utworzenia animacji typu Napęd.

 7. Kliknąć prawym przyciskiem myszy kartę Badanie ruchu 1 i wybrać polecenie Utwórz nowe badanie ruchu.
 8. Powtórzyć kroki 3 i 4 (w kroku 4c wybrać dla opcji Typ importu ustawienie Napędy).
 9. Po kliknięciu przycisku Zakończ przejść w górę drzewa menedżera ruchu MotionManager.
  Napęd pojawi się w drzewie w przypadku każdego wiązania, dla którego określono wartość w Kontrolerze wiązań. Oś czasu zostanie wypełniona paskami zmiany i punktami kluczowymi dla każdego napędu.
 10. Kliknąć Obliczaj (pasek narzędzi MotionManager).
  W obszarze graficznym zostanie odtworzona animacja. Można używać pasków zmian, punktów kluczowych i innych narzędzi Animacja do kontrolowania animacji.