Skrýt obsah

Animace

V prohlížeči eDrawings Viewer si můžete zobrazit následující animace:
  • Animace vygenerované v softwaru eDrawings (záložka Změnit pořadí pohledů Tab_Reorder_Views.gif). Zde můžete procházet orientace pohledů nebo pohledy výkresů s daty stínování v pořadí zobrazeném na záložce Změnit pořadí pohledů. Změnou pořadí pohledů můžete ovládat pořadí animace. Nástroje animace se nacházejí na panelu nástrojů eDrawings.
  • Animace Pohybových studií SolidWorks (záložka AnimaceTab_Animations.gif). Záložka Animace je k dispozici pouze tehdy, jsou-li v dokumentu zahrnuty Pohybové studie SolidWorks. Na záložce Animace použijte nástroje animace, včetně možností přehrávání.

Animace vytvořené v eDrawings

Pomocí eDrawings nástroje pro animaci animujte modely, které používají pohledy výkresů a standardní pohledy dílů a sestav. Pokud pohledy výkresů obsahují stínovaná data, můžete animovat soubory výkresů publikované jako soubory eDrawings (*.edrw).
Čáry řezů a popisy detailů mají hypertextové odkazy k přidruženým řezům nebo pohledům detailů při animaci souborů výkresů (*.edrw.eDw). Když zastavíte animaci a klepnete na čáru řezu nebo popis detailu, je v grafické ploše zobrazen přidružený pohled. Viz Hypertextové odkazy v pohledech výkresů.

Animace pohybových studií SolidWorks Logo_pro.gif

Když publikujete soubory eDrawings ze souborů SolidWorks, které obsahují animace pohybových studií SolidWorks, můžete je zobrazit v prohlížeči eDrawings.
Chcete-li publikovat soubory obsahující animace pohybových studií SolidWorks, potřebujete aplikaci eDrawings Professional. Po publikaci je možné animace pohybových studií SolidWorks zobrazit v bezplatném prohlížeči eDrawings Viewer.
Omezení:
  • Vykreslování ve smíšeném režimu, kde animace zobrazí model v různých režimech jako např. SHO není podporované.
  • Animace obsahující změny velikosti nebo tvaru objemu nejsou zobrazeny v souborech eDrawings.
  • Perspektivní kamery, uložené jako animace pomocí Pohybových studií SolidWorks, nejsou podporovány když prohlížíte animace pomocí eDrawings.


Vyjádřete svůj názor na toto téma

SOLIDWORKS uvítá vaše názory ohledně prezentace, přesnosti a obsahu dokumentace. Pomocí níže uvedeného formuláře zašlete komentáře a doporučení k tomuto tématu přímo dokumentačnímu týmu. Dokumentační tým nebude odpovídat na otázky související s technickou podporou. Klepnutím zde získáte informace o technické podpoře.

* Povinné

 
*Email:  
Předmět:   Váš názor na témata nápovědy
Stránka:   Animace
*Komentář:  
*   Prohlašuji, že jsem si přečetl/a a souhlasím se zásadami ochrany osobních údajů, podle kterých bude společnost Dassault Systèmes zpracovávat moje osobní údaje

Tisk tématu

Zvolte rozsah, který se má tisknout:
x

Zjistili jsme, že používáte starší verzi prohlížeče než je Internet Explorer 7. Pro optimální zobrazení vám doporučujeme, aby jste upgradovali na Internet Explorer 7 nebo novější.

 Příště tuto zprávu nezobrazovat
x

Verze nápovědy na webu: eDrawings 2014 SP05

Chcete-li vypnout webovou nápovědu v rámci SOLIDWORKS a raději používat místní nápovědu, klikněte na Nápověda > Použít SOLIDWORKS nápovědu na webu.

Problémy s uživatelským rozhraním a vyhledáváním v nápovědě na webu nahlaste zástupci místní technické podpory. Zašlete váš názor na individuální témata nápovědy prostřednictvím odkazu “Váš názor na toto téma” na každé straně.