Skrýt obsah

Otevírání souborů

Existující soubor otevřete v aplikaci eDrawings Viewer pomocí nástroje Otevříttool_Open.gif.

Tyto informace jsou specifické pro jeden nebo pro více systémů CAD. Další informace jsou k dispozici pod tématem Tabulka funkcí aplikace eDrawings.

Pokud otevřete soubor jen pro čtení nebo soubor, který je již otevřen ve vaší aplikaci CAD nebo jiném prohlížeči eDrawings, bude zobrazeno okno se zprávou. Soubor můžete otevřít, ale jakmile se jej pokusíte uložit, bude zobrazeno okno se zprávou. Zavřete toto okno klepnutím na OK a bude zobrazeno dialogové okno Uložit jako. Soubor potom můžete uložit s jiným názvem.

eDrawings zjistí, pokud nejsou grafická data pro součást synchronizována s pozdější verzí upravenou a uloženou v sestavě SolidWorks. Když otevřete potencionálně neaktuální součást, objeví se vodoznak s varováním a doporučení, abyste znovu sestavili díl v softwaru SolidWorks. Zobrazení vodoznaku lze nastavit klepnutím na Pohled > Zobrazit vodoznak upozornění.

eDrawings prohlížeč nezobrazuje všechny informace v dokumentech oddělených výkresů. Pokud chcete zobrazit všechny informace v odděleném výkresu, publikujte dokument výkresu eDrawings ze SolidWorks, nebo ho znovu uložte jako běžný (ne oddělený) výkres.

Při otevření dokumentu SolidWorks v prohlížeči eDrawings prohlížeč kontroluje odkazy na soubory v dokumentu pro kontrolu, zda byly tyto odkazy aktualizovány. To vám pomůže zjistit, zda není dokument zastaralý. Pokud aplikace eDrawings nedokáže určit, zda jsou odkazy na soubory aktuální, nebo pokud potvrdí, že odkazy na soubory nejsou aktuální, je zobrazen vodotisk. Můžete klepnout na výstražnou ikonu warning_eDrawings.gif ve spodní části okna eDrawings a poté můžete klepnout na libovolnou z následujících možností:
 • Zjistit aktualizace pro soubor
 • Vždy zobrazit vodotisk upozornění
 • Zobrazit vodotisk upozornění pouze pro tento dokument
Chcete-li použít kontrolu odkazů na soubory pro samostatné instalace aplikace eDrawings, je třeba si po výzvě stáhnout a nainstalovat aplikaci Správce dokumentů SolidWorks. Verze aplikace eDrawings pro systém Mac OS® nedokáže kontrolovat odkazy na soubory.

Chcete-li otevřít soubor:

 1. Klepněte na Otevřít tool_Open.gif nebo vyberte Soubor > Otevřít .

  Dialogové okno Otevřít zobrazuje náhledy souborů eDrawings, souborů SolidWorks a všech typů souborů publikovaných do eDrawings v případě, že tyto soubory byly uloženy v aplikacích verze 2008. V náhledech se zobrazí jakékoliv změny provedené v uživatelských vlastnostech uvedené v Průzkumníku Windows.

 2. Zadejte Soubory typu na jednu z následujících možností:
  • Soubory eDrawings (*.eprt, *.easm, *.edrw)
  • Soubory SolidWorks (*.sldprt, *.sldasm, *.slddrw)
   V Prohlížeči eDrawings můžete otevřít jakýkoliv dokument SolidWorks vytvořený v programu SolidWorks 97Plus a novější verzi.
  • Soubory DXF/DWG (*.dxf)(*.dxf, *.dwg). eDrawings podporuje následující:
   • Soubory DXF a DWG verze 2.5 až 2010.
   • Písma AutoCAD (SHX), pokud je nainstalován AutoCAD®. Jinak je text vykreslen ve výchozím písmu Simplex.
   • Obrázky a objekty OLE ze souborů DWG.
  • 3DXML soubory (*.3dxml)
  • Soubory CALS (*.cal, *ct1)
  • Soubory XML Paper Specification (XPS) (*.edrwx, *.eprtx, *.easmx)
   Soubory XPS vygenerujete v SolidWorks pomocí příkazu Uložit jako a můžete s nimi pracovat v eDrawings stejně jako se soubory eDrawings.

   Prohlížeč XPS je zahrnutý v operačním systému Vista a distribuovaný v rámci .NET Framework 3.0, který je nainstalovaný společně s programem SolidWorks na operačních systémech Windows XP a Server 2003.

   Pokud máte na počítači nainstalovaný program eDrawings, otevřou se soubory XPS v eDrawings spíše než v prohlížeči XPS.

   Soubory XPS můžete sdílet s uživateli, kteří mají buď prohlížeč XPS, nebo prohlížeč eDrawings.

  • Soubory Pro/ENGINEER (*.prt, *.prt.*, *.xpr, *.asm, *.asm.*, *.xas)
   Výkresy Pro/ENGINEER nelze importovat.

   Používá-li model instance rodinné tabulky Pro/ENGINEER, musí být pro zajištění správných výsledků zahrnuty soubory instancí akcelerátorů XPR a XAS. I když jsou tyto soubory instancí akcelerátorů pro Pro/ENGINEER volitelné, pro eDrawings jsou vyžadovány. Když změní instance rodinné tabulky nejvyšší úroveň sestavy, otevřete soubor XAS odpovídající této instanci, spíše než soubor ASM.

   Barvy v souborech dílů jsou rozpoznávány, ale barvy aplikované na úrovni sestavy ne.

   Některé položky Pro/ENGINEER – např. popisy, skici a hladiny – nejsou importovány.

  • Soubory STL (*.stl)
  • Soubory šablon SolidWorks (*.prtdot, *.asmdot, *.drwdot)
  • Všechny soubory (*.*). Jen výše uvedené podporované soubory je možné otevřít v prohlížeči eDrawings.
   eDrawings také podporuje zobrazení dat SolidWorks Simulation a SolidWorks SimulationXpress, když jsou k dispozici v souborech dílů nebo sestav eDrawings. Další informace najdete v sekci SolidWorks Data Simulace.
 3. Chcete-li soubor otevřít jen pro čtení, zaškrtněte políčko Otevřít jen pro čtení.
 4. Vyberte soubor a klepněte na Otevřít.

  Pokud importujete soubor DXF/DWG který obsahuje XREFy, eDrawings se pokusí XREF automaticky vyřešit. Pokud XREF nelze vyřešit, je zobrazeno dialogové okno Vyřešit XRef. Importujte soubor DXF/DWG bez souboru XREF klepnutím na Přeskočit soubor nebo vyhledejte soubor XREF, vyberte jej a klepnutím na Otevřít jej otevřete. Další informace viz XREF souboru DXF/DWG.

  Informace o souborech se zapnutou možností revizí jsou k dispozici pod tématem Soubory se zapnutou možností revizí.

Otevírání součástí ze sestav

V rámci sestav můžete otevřít díly v samostatných oknech.

 • Pravým tlačítkem klepněte na díl v grafické ploše, nebo na strom správce FeatureManager a vyberte Dokument nového dílu.

Otevírání podsestav ze sestav

V rámci sestav můžete otevřít podsestavy v samostatných oknech.

 • Pravým tlačítkem klepněte na podsestavu ve stromu správce FeatureManager a vyberte Dokument nové sestavy.

Zobrazení rozložených kroků otáčení

Software eDrawings umožňuje zobrazit rozložené kroky otáčení uložené v souborech sestav vytvořených pomocí aplikace SolidWorks 2014 nebo novější.

Pomocí softwaru eDrawings si také můžete zobrazit rozložené kroky otáčení součásti s lineárním pohybem nebo bez něj.

Zobrazení 3D ContentCentral na zařízení iPad

Aplikaci eDrawings je možné použít pro prohlížení služby 3D ContentCentral® na zařízení iPad. 3D ContentCentral je bezplatná služba pro hledání, konfiguraci, stahování a požadavky na díly a sestavy 2D a 3D, bloky 2D, prvky knihovny a makra.

Spusťte na zařízení iPad aplikaci eDrawings a klepněte http://www.3dcontentcentral.com/.Vyjádřete svůj názor na toto téma

SOLIDWORKS uvítá vaše názory ohledně prezentace, přesnosti a obsahu dokumentace. Pomocí níže uvedeného formuláře zašlete komentáře a doporučení k tomuto tématu přímo dokumentačnímu týmu. Dokumentační tým nebude odpovídat na otázky související s technickou podporou. Klepnutím zde získáte informace o technické podpoře.

* Povinné

 
*Email:  
Předmět:   Váš názor na témata nápovědy
Stránka:   Otevírání souborů
*Komentář:  
*   Prohlašuji, že jsem si přečetl/a a souhlasím se zásadami ochrany osobních údajů, podle kterých bude společnost Dassault Systèmes zpracovávat moje osobní údaje

Tisk tématu

Zvolte rozsah, který se má tisknout:
x

Zjistili jsme, že používáte starší verzi prohlížeče než je Internet Explorer 7. Pro optimální zobrazení vám doporučujeme, aby jste upgradovali na Internet Explorer 7 nebo novější.

 Příště tuto zprávu nezobrazovat
x

Verze nápovědy na webu: eDrawings 2014 SP05

Chcete-li vypnout webovou nápovědu v rámci SOLIDWORKS a raději používat místní nápovědu, klikněte na Nápověda > Použít SOLIDWORKS nápovědu na webu.

Problémy s uživatelským rozhraním a vyhledáváním v nápovědě na webu nahlaste zástupci místní technické podpory. Zašlete váš názor na individuální témata nápovědy prostřednictvím odkazu “Váš názor na toto téma” na každé straně.