Skrýt obsah

Tabulka ohybů

V tabulce ohybů si pomocí jednotlivých možností můžete určit hodnoty přídavků na ohyby a zkrácení ohybů pro plechový díl. Pro K-faktor lze určit hodnoty také v tabulkách ohybů pro K-Faktor. Tabulka ohybů obsahuje také hodnoty pro poloměr ohybu, úhel ohybu a tloušťku dílu.

Použít můžete dva typy tabulek ohybů:
 • Textový soubor s příponou .btl
 • Zapuštěný list aplikace Excel
Pomocí tabulky rozměrů plechu/ohybů určíte hodnoty tloušťky i ohybu v jediné tabulce.
V následující části je uvedeno porovnání těchto dvou metod:
Textový soubor List aplikace Excel
Když sdílíte své díly s kolegou, musíte si vždy vyměnit i tabulky ohybů. Když sdílíte svůj díl s kolegou, vaše tabulka ohybů se vkládá do dokumentu automaticky, protože je zapuštěná.
Textové tabulky lze upravovat v mnoha různých aplikacích. Listy aplikace Excel lze upravovat jen v aplikaci Microsoft Excel.
 • Nepoužíváte-li staré tabulky ohybů ze SOLIDWORKS 2000 nebo starších verzí, doporučujeme používat listy aplikace Excel.
 • Upravujete-li tabulku ohybů, která obsahuje několik tabulek s více tloušťkami ohybů, poloměry musí být stejné. Vkládáte-li například novou hodnotu poloměru ohybu do tabulky ohybu s několika tabulkami tloušťky ohybů, musíte do všech tabulek vložit novou hodnotu. Úhly se však mohou lišit.
  bend_table.png

Tabulku ohybů můžete upravovat v samostatném okně aplikace Excel. Klepněte na Upravit > Tabulka ohybů > Upravit tabulku v novém okně. Upravenou tabulku uložte a poté ji znovu vložte do dílu, aby se změny projevily.

Tabulka ohybů – textový soubor

Ukázková tabulka ohybů pro operace prováděné s plechovými díly se nachází v souboru install_dir\lang\english\Sheetmetal Bend Tables\sample.btl. Chcete-li si vytvořit vlastní tabulku ohybů, zkopírujte a upravte tuto ukázkovou tabulku s použitím libovolného textového editoru.

Tabulky ohybů vytvořené jako textové soubory podporují následující prvky:
 • Všechny typy tabulek ohybů (zkrácení ohybu, přídavku na ohyby a k-faktoru).
 • Všechny jednotky měření (metry, milimetry, centimetry, palce a stopy). Jednotky měření nastavte v řádku Jednotka v tabulce ohybů.
SHEET24_shg.gif
Několik důležitých poznámek k tabulkám ohybů v textových souborech:
 • Ukázková tabulka ohybů slouží jen k informačním účelům. Hodnoty v této tabulce nepředstavují skutečné hodnoty přídavků na ohyby.
 • Pokud tloušťka dílu nebo úhlu ohybu spadá do rozsahu hodnot v tabulce, program hodnoty interpoluje a vypočítá přídavek na ohyb.

Tabulka ohybů – list aplikace Excel

Nové tabulky ohybů, které si vytvoříte pro SOLIDWORKS, jsou uloženy v zapuštěném listu aplikace Excel. Hodnoty tabulky ohybů přidáváte do buněk tabulky – tak je zajištěno správné načtení tabulky programem SOLIDWORKS.

Tabulky ohybů vytvořené v aplikaci Microsoft Excel podporují následující prvky:
 • Všechny typy tabulek ohybů (zkrácení ohybu, přídavku na ohyby a k-faktoru).
 • Více úhlů v jednom souboru tabulky ohybů.

Vytváření tabulek pro ohyby

Vytvoření tabulky ohybů:

 1. V dílu klepněte na Vložit > Plechové díly > Tabulka ohybů > Nový.

  Pokud se vám zobrazí zpráva, že vložení tabulky ohybu může způsobit změnu rozvinuté délky plochého pole, klepněte na Ano.

 2. V dialogovém okně postupujte takto:
  1. Vyberte některou z položek v poli Jednotky a nastavte jednotky měření.
  2. Vyberte některou z položek v poli Typ, čímž nastavíte přídavek na ohyby, zkrácení ohybu nebo k faktor.
  3. Zadejte cestu pro Název souboru nebo klepněte na Vyhledat a najděte si cestu k souboru, kam chcete uložit tabulku ohybů.
  4. Klepněte na OK.

   V okně SOLIDWORKS se objeví vnořené okno Excelu s listem tabulky ohybů. Tabulka ohybů obsahuje hodnotu výchozího poloměru ohybu, tloušťky a úhlu.

 3. Zadejte do listu hodnoty přídavku na ohyby, zkrácení ohybu nebo k faktoru podle toho, co jste vybrali jako Typ v kroku 2.
 4. List si zavřete klepnutím mimo tabulku, ale v grafické ploše SOLIDWORKS.


Vyjádřete svůj názor na toto téma

SOLIDWORKS uvítá vaše názory ohledně prezentace, přesnosti a obsahu dokumentace. Pomocí níže uvedeného formuláře zašlete komentáře a doporučení k tomuto tématu přímo dokumentačnímu týmu. Dokumentační tým nebude odpovídat na otázky související s technickou podporou. Klepnutím zde získáte informace o technické podpoře.

* Povinné

 
*Email:  
Předmět:   Váš názor na témata nápovědy
Stránka:   Tabulka ohybů
*Komentář:  
*   Prohlašuji, že jsem si přečetl/a a souhlasím se zásadami ochrany osobních údajů, podle kterých bude společnost Dassault Systèmes zpracovávat moje osobní údaje

Tisk tématu

Zvolte rozsah, který se má tisknout:
x

Zjistili jsme, že používáte starší verzi prohlížeče než je Internet Explorer 7. Pro optimální zobrazení vám doporučujeme, aby jste upgradovali na Internet Explorer 7 nebo novější.

 Příště tuto zprávu nezobrazovat
x

Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2015 SP05

Chcete-li vypnout webovou nápovědu v rámci SOLIDWORKS a raději používat místní nápovědu, klikněte na Nápověda > Použít SOLIDWORKS nápovědu na webu.

Problémy s uživatelským rozhraním a vyhledáváním v nápovědě na webu nahlaste zástupci místní technické podpory. Zašlete váš názor na individuální témata nápovědy prostřednictvím odkazu “Váš názor na toto téma” na každé straně.