Skrýt obsah

Tabulky výpočtu ohybů

Rozvinutou délku plechových dílů lze vypočítat pomocí tabulek výpočtu ohybů.

Pomocí tabulek výpočtu ohybů můžete definovat různé úhlové rozsahy, přiřadit jim rovnice a vypočítat rozvinutou délku dílu.

Výchozím umístěním tabulek výpočtu ohybů je instalační_adresář\lang\czech\Sheetmetal Bend Tables.

Příklad tabulky výpočtu ohybů:

Sloupec A Zobrazuje proměnné, které lze používat v rovnicích:
  • s = tloušťka materiálu
  • r = poloměr ohybu
  • k-faktor = k-faktor (můžete použít rovnici nebo hodnotu)
  • ß = úhel otevření
Úhlová rozmezí Umožňuje definovat úhlové rozsahy. Úhlové rozmezí definuje různá rozmezí, která se musí použít pro specifické výpočty.
  • Definujte nejmenší úhlovou hodnotu rozmezí vlevo od ß
  • ß = proměnná úhlu
  • Definujte největší úhlovou hodnotu rozmezí vpravo od ß
Rovnice Umožňuje vám definovat rovnici, která se používá pro úhlové rozmezí. Můžete také použít konstantní hodnotu.
použít tečnou délku Umožňuje vám určit způsob výpočtu lemů: virtuální vrchol nebo tečná délka.

Rovnice, která vypočítá rozvinutou délku, je: LD = A + B + V, kde V může být záporné. Když je V záporné, je to stejné jako při používání zkrácení ohybu, i když je rovnice pro přídavek na ohyb.

Příklady výpočtu ohybů

Úhlová rozmezí Příklad
0 <= ß <= 90 Tečná délka = ano

90 < ß <= 165 Tečná délka = ne

165 < ß <= 180 Tečná délka = neVyjádřete svůj názor na toto téma

SOLIDWORKS uvítá vaše názory ohledně prezentace, přesnosti a obsahu dokumentace. Pomocí níže uvedeného formuláře zašlete komentáře a doporučení k tomuto tématu přímo dokumentačnímu týmu. Dokumentační tým nebude odpovídat na otázky související s technickou podporou. Klepnutím zde získáte informace o technické podpoře.

* Povinné

 
*Email:  
Předmět:   Váš názor na témata nápovědy
Stránka:   Tabulky výpočtu ohybů
*Komentář:  
*   Prohlašuji, že jsem si přečetl/a a souhlasím se zásadami ochrany osobních údajů, podle kterých bude společnost Dassault Systèmes zpracovávat moje osobní údaje

Tisk tématu

Zvolte rozsah, který se má tisknout:
x

Zjistili jsme, že používáte starší verzi prohlížeče než je Internet Explorer 7. Pro optimální zobrazení vám doporučujeme, aby jste upgradovali na Internet Explorer 7 nebo novější.

 Příště tuto zprávu nezobrazovat
x

Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2015 SP05

Chcete-li vypnout webovou nápovědu v rámci SOLIDWORKS a raději používat místní nápovědu, klikněte na Nápověda > Použít SOLIDWORKS nápovědu na webu.

Problémy s uživatelským rozhraním a vyhledáváním v nápovědě na webu nahlaste zástupci místní technické podpory. Zašlete váš názor na individuální témata nápovědy prostřednictvím odkazu “Váš názor na toto téma” na každé straně.