Skrýt obsah

Přehled výkresů

V aplikaci SOLIDWORKS můžete vytvářet výkresy stejným způsobem jako v 2D CAD systémech.

Tvorba 3D modelů a následné generování výkresů z těchto modelů má však mnoho výhod – například:
  • Návrh modelů je rychlejší než kreslení čar.
  • Výkresy z modelů vytváří aplikace SOLIDWORKS, takže postup je velmi efektivní.
  • Modely si můžete před vytvořením výkresu nejprve prohlédnout ve 3D zobrazení a zkontrolovat, zda mají správnou geometrii a nevykazují chyby v návrhu. Je proto pravděpodobnější, že výsledný výkres bude bez chyb.
  • Do výkresů můžete automaticky vkládat kóty a popisy ze skic a prvků modelu, takže je nemusíte vytvářet ve výkresech ručně.
  • Parametry a vztahy modelů zůstávají ve výkresech zachovány a výkresy tak vystihují záměr návrhu modelu.
  • Změny v modelech nebo výkresech se odrazí i v dokumentech s nimi souvisejících – provádění změn je jednodušší a výkresy jsou přesnější.
Porovnání výkresů mezi 2D CAD systémy a SOLIDWORKS zahrnuje:
  2D CAD systémy SOLIDWORKS
Vytvoření výkresů kreslení čar jsou generovány automaticky z modelů (dílů nebo sestav) nebo narýsovány pomocí skicovacích nástrojů
Normy výchozí ANSI (palce) a ISO (mm), se šablonami pro DIN a JIS v možnostech vlastností dokumentu jsou k dispozici normy ANSI, ISO, DIN, GOST, JIS, BSI a GB a jejich nastavení lze uložit do šablon
Změna měřítka výřezy v konkrétním měřítku měřítko listu a výkresu lze upravit jako vlastnosti
Více výkresů několik rozvržení výkresy na více listech
Razítka výzva k zadání informací pro blok titulu upravit formát listu, přidat čáry a text a propojit s vlastnostmi dokumentu a uživatelskými vlastnostmi
Pohledy výkresů pohledy se vytváří ručně s použitím výřezů, geometrie a hladin 3 základní pohledy, pohledy modelu (např. izometrický a rozložený) a relativní pohledy se vytváří z modelů automaticky; odvozené pohledy (průmět, pomocný pohled, pohled řezu, přerušený pohled, vylomený řez a pohled alternativní polohy) se vytváří v jednom nebo dvou krocích ze základních pohledů.
Zarovnání pohledů ručně pomocí příkazu pohledy se zarovnávají automaticky, ale lze je přetáhnout; zarovnání je možné zrušit; pohledy se dají otáčet a skrýt
Kóty vkládají se ručně a nijak nemění geometrii z modelů se do výkresů vkládají kóty modelu zadané ve skicách a prvcích; kóty modelu lze upravovat ve výkresech a propojit je s modelem; referenční kóty ve výkresech není možné měnit, ale při změně modelu se aktualizují automaticky; skici a výkresy lze okótovat v jediném kroku
Formáty kót styly kótování oblíbené kóty
Značky dostupné v rámci řídicích kódů, mapy znaků Microsoft nebo softwaru od jiných dodavatelů k dispozici ve vnitřní knihovně pro všechny kóty a popisy, které používají značky a v Knihovně návrhů
Popisy k dispozici je text, středové značky a značky geometrické tolerance – ostatní se vytváří ručně (často v blocích) poznámky, kosmetické závity, značky opracování povrchu, značky podkladových prvků, značky vztažných bodů, značky kolíků, zubaté vodící čáry, sdružené pozice, šrafování oblasti, značky svarů, geometrické tolerance, středové značky, osy, housenky, značky oprav a popisy děr jsou k dispozici jako nástroje
Automatické operace automatická regenerace, ukládání, zalamování odstavcového textu automatické vkládání středových značek, os, pozic a kót do nových pohledů výkresu; je také možné vložit tyto položky do výkresu nebo pohledu výkresu v jediném kroku
Vodící křivky samostatné entity, připojují se ručně k dispozici s popisy, připojují se automaticky k popisu a (pokud to uživatel požaduje) i k modelu; vodící křivka se přesouvá společně s popisem a modelem
Šrafování samostatné entity automaticky se přidává do pohledů řezu, lze je samostatně upravovat; pro plochy a uzavřené entity ohraničené hranami modelu nebo entitami skici je k dispozici šrafování oblasti
Tabulky k vytváření tabulek se často používají bloky; propojení s databázovými tabulkami Kusovník, Tabulky děr, Tabulky oprav, Tabulky svarových řezů, Konfigurační tabulky a obecné tabulky
Kusovník seznamy dílů se vytváří ručně získáváním informací obsažených v atributech kusovník se generuje automaticky a je v něm obsaženo číslo položky, množství, číslo dílu, popis a uživatelské vlastnosti; čísla v pozicích souhlasí; kotevní bod
Hladiny hlavní nástroj organizace, seskupení informací podle jejich funkce, ekvivalent překryvů v pojmenovaných hladinách se zadává barva, styl a tloušťka čar, hladiny je možné zapínat a vypínat, k dispozici jsou však i další možnosti skrytí pohledů, čar a součástí
Bloky často se používají k tvorbě popisů a značek lze je vytvářet, vkládat jejich jednotlivé instance, rozkládat, upravovat atd.; většina popisů je k dispozici v podobě nástrojů nebo v knihovnách; do SOLIDWORKS lze importovat starší 2D CAD bloky včetně titulních bloků a dále je používat


Vyjádřete svůj názor na toto téma

SOLIDWORKS uvítá vaše názory ohledně prezentace, přesnosti a obsahu dokumentace. Pomocí níže uvedeného formuláře zašlete komentáře a doporučení k tomuto tématu přímo dokumentačnímu týmu. Dokumentační tým nebude odpovídat na otázky související s technickou podporou. Klepnutím zde získáte informace o technické podpoře.

* Povinné

 
*Email:  
Předmět:   Váš názor na témata nápovědy
Stránka:   Přehled výkresů
*Komentář:  
*   Prohlašuji, že jsem si přečetl/a a souhlasím se zásadami ochrany osobních údajů, podle kterých bude společnost Dassault Systèmes zpracovávat moje osobní údaje

Tisk tématu

Zvolte rozsah, který se má tisknout:
x

Zjistili jsme, že používáte starší verzi prohlížeče než je Internet Explorer 7. Pro optimální zobrazení vám doporučujeme, aby jste upgradovali na Internet Explorer 7 nebo novější.

 Příště tuto zprávu nezobrazovat
x

Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2015 SP05

Chcete-li vypnout webovou nápovědu v rámci SOLIDWORKS a raději používat místní nápovědu, klikněte na Nápověda > Použít SOLIDWORKS nápovědu na webu.

Problémy s uživatelským rozhraním a vyhledáváním v nápovědě na webu nahlaste zástupci místní technické podpory. Zašlete váš názor na individuální témata nápovědy prostřednictvím odkazu “Váš názor na toto téma” na každé straně.