Skrýt obsah

Tisk výkresů

Vytisknout lze celý list výkresu nebo jen vybranou oblast listu. Máte možnost vybrat si, zda chcete tisknout černobíle (výchozí nastavení) nebo barevně. Můžete také určit různá nastavení pro jednotlivé listy výkresu.

Vícelistové výkresy mají několik možností tisku, včetně tisku zvětšených výběrů a tisku aktivního listu výkresu.

Můžete nastavit tloušťku tištěné čáry ve výkresech během tisku nebo na úrovni vlastností dokumentu.

Určení nastavení pro jednotlivé listy výkresu

Specifikace nastavení pro jednotlivé listy výkresu:

 1. Klepněte na možnost Soubor, > Vzhled stránky.
 2. Vyberte Nastavit každý list výkresu zvlášť.
 3. Vyberte list v Nastavení pro a zvolte nastavení pro tento list.
 4. Opakujte 3. krok pro každý list a poté klepněte na OK.

Tisk výkresu v barvě

Tisk výkresu v barvě:

 1. Klepněte na možnost Soubor, > Vzhled stránky. V položce Barva výkresu vyberte jednu z následujících možností a klepněte na OK:
  Volba Popis
  Automatické Pokud ovladač tiskárny nebo plotru indikuje, že umí tisknout barevně, odešle informace o barvách. Jinak je dokument vytištěn černobíle.
  Barevně / odstíny šedi Odešle data barev na tiskárnu nebo plotr bez ohledu na schopnosti, které indikuje ovladač výstupního zařízení. S touto možností černobílé tiskárny obvykle vytisknou barevné entity rozmazaně nebo s použitím odstínů šedi. Toto nastavení použijte v případě, že barevná tiskárna nebo plotter tiskne s automatickým nastavením černobíle.
  Černobíle Odešle na tiskárnu nebo plotr všechny entity černobíle bez ohledu na barevné schopnosti výstupního zařízení.
 2. Klepněte na možnost Soubor, > Tisk. V dialogovém okně Tiskárna dokumentu v nabídce Název vyberte tiskárnu.
 3. Klepněte na Vlastnosti, ověřte si, zda jsou správně nastaveny všechny možnosti potřebné pro barevný tisk a klepněte na OK. (Možnosti se u různých tiskáren liší.)
 4. Klepněte na OK.

Tisk celého listu výkresu

Tisk celého listu výkresu:

 1. Klepněte na možnost Soubor, > Tisk. V dialogovém okně v nabídce Rozsah stránek vyberte Všechny listy, Aktuální list nebo klepněte na Stránky a zadejte stránky, které chcete vytisknout.
 2. Pod položkou Tiskárna dokumentu klepněte na Vzhled stránky.
 3. V dialogovém okně Vzhled stránky pod položkou Rozlišení a měřítko vyberte Přizpůsobit měřítko, pokud chcete, aby se vytiskl celý list na jednu stránku nebo vyberte Měřítko a zadejte jeho hodnotu.
 4. Klepněte na OK.
 5. Opakovaným klepnutím na OK dokument vytisknete.

Vytištění výkresů ze zvětšených výběrů

Můžete vytisknout oblasti z výkresu ze zvětšených výběrů.

Postup tisku ze zvětšeného výběru:

 1. Zvětšete část výkresu.  
 2. Zvolte Soubor > Tisk.  
 3. Zvolte možnost Aktuální obrazovka v dialogovém okně Tisk.  
 4. Nebo klepnutím na Výběr vytiskněte vybranou oblast v určeném měřítku.
 5. Klepněte na tlačítko OK.

Tisk aktivního listu výkresu

Můžete vytisknout jeden samostatný list z výkresu o více listech.

Postup tisku aktivního listu výkresu:

 1. Klepněte na Soubor > Tisk.
 2. Vyberte Aktuální list a klepněte na OK.

Listy výkresu vybrané pro tisk

U vícelistových výkresů můžete vybrat, které listy výkresu se mají vytisknout.

Postup vytištění vybraných listů z vícelistového výkresu:

 1. Klepněte na Soubor > Tisk.
 2. Vyberte položku Listy a zadejte seznam čísel listů oddělených čárkou.

  Rozsah určíte pomocí pomlčky. Příklad: 1,3, 5-8.

 3. Nastavte ostatní možnosti tisku a klepněte na OK.Vyjádřete svůj názor na toto téma

SOLIDWORKS uvítá vaše názory ohledně prezentace, přesnosti a obsahu dokumentace. Pomocí níže uvedeného formuláře zašlete komentáře a doporučení k tomuto tématu přímo dokumentačnímu týmu. Dokumentační tým nebude odpovídat na otázky související s technickou podporou. Klepnutím zde získáte informace o technické podpoře.

* Povinné

 
*Email:  
Předmět:   Váš názor na témata nápovědy
Stránka:   Tisk výkresů
*Komentář:  
*   Prohlašuji, že jsem si přečetl/a a souhlasím se zásadami ochrany osobních údajů, podle kterých bude společnost Dassault Systèmes zpracovávat moje osobní údaje

Tisk tématu

Zvolte rozsah, který se má tisknout:
x

Zjistili jsme, že používáte starší verzi prohlížeče než je Internet Explorer 7. Pro optimální zobrazení vám doporučujeme, aby jste upgradovali na Internet Explorer 7 nebo novější.

 Příště tuto zprávu nezobrazovat
x

Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2015 SP05

Chcete-li vypnout webovou nápovědu v rámci SOLIDWORKS a raději používat místní nápovědu, klikněte na Nápověda > Použít SOLIDWORKS nápovědu na webu.

Problémy s uživatelským rozhraním a vyhledáváním v nápovědě na webu nahlaste zástupci místní technické podpory. Zašlete váš názor na individuální témata nápovědy prostřednictvím odkazu “Váš názor na toto téma” na každé straně.