Skrýt obsah

Metoda návrhu shora dolů

U metody návrhu shora dolů, jeden nebo více prvků dílu jsou definovány pomocí buď rozvržení skici nebo pomocí geometrie jiného dílu. Záměr návrhu (velikost prvků, umístění součástí v sestavě, vzdálenost mezi ostatními díly, atd.) je plánován shora (od sestavy) a postupuje dolů (k dílům), a proto se nazývá "shora-dolů".

Například při modelování vodícího čepu na plastovém dílu pomocí příkazu Vysunutí, můžete vybrat možnost K povrchu a zadat spodní plochu elektrické vodící desky (jiný díl). Tento výběr zajistí přesnou délku vodícího čepu, aby se dotýkal desky, i kdyby v příštím návrhu došlo ke změně a deska se posunula. Takže délka čepu je určena v sestavě, nikoliv jako statická kóta v dílu.

Metody

Můžete používat některé nebo všechny metody návrhu shora-dolů:

  • Jednotlivé prvky mohou být modelovány shora-dolů pomocí odkazů na jiné díly v sestavě tak, jak bylo výše popsáno na případě vodícího čepu. V případě metody návrhu zdola-nahoru je díl sestaven v samostatném okně, ve kterém je viditelný pouze tento díl. Aplikace SOLIDWORKS také umožňuje upravovat díly při práci v okně sestavy. Tento způsob zaručuje, že jsou ostatní geometrie součásti k dispozici jako odkazy (například, pro kopírování nebo pro kótování). Tato metoda je užitečná pro většinou statické díly obsahující určité prvky, které se vztahují na jiné součásti v sestavě.
  • Hotové díly mohou být sestaveny pomocí metod shora-dolů jako vytvoření nových součástí v kontextu sestavy. Součást, kterou sestavíte, je navázána na již existující součást v sestavě. Geometrie součásti, kterou jste sestavili, je založena na existující součásti. Tato metoda se používá pro díly jako jsou svorky nebo upevnění, jejichž tvar a velikost je zcela závislá na jiných dílech.
  • Celá sestava může být také modelována shora-dolů. Nejprve sestavte skicu rozvržení, která definuje polohu součástí, klíčové kóty, atd. Potom pomocí výše uvedených metod vytvořte 3D díly, jejichž poloha a velikost se řídí touto skicou. Skica je velmi flexibilní a změny ve skice je možné provést velmi rychle. Skica vám umožní vyzkoušet několik verzí návrhu ještě předtím než vytvoříte trojrozměrné geometrie. I po sestavení 3D geometrie vám skica umožní provést spoustu změn na jednom hlavním místě.

Pokyny

  • Kdykoliv vytvoříte díl nebo prvek pomocí metody návrhu shora-dolů, budou současně vytvořeny externí odkazy na geometrii, na kterou se odkazujete.
  • V některých případech, obnova sestav s velkým počtem kontextových prvků (jež tvoří základy návrhu shora-dolů) může trvat delší dobu než stejná sestava bez kontextových prvků.
    SOLIDWORKS je optimalizován pro obnovu pouze těch dílů, u nichž došlo ke změně.
  • Při vytváření kontextových prvků je důležité se vyvarovat konfliktům vazeb, protože tyto konflikty mohou způsobit, že obnova bude trvat dlouhou dobu a geometrie bude vykazovat neočekávané problémy. Pokud nebudete aplikovat vazby na geometrie vytvořené z kontextových prvků, můžete se těmto konfliktům vyvarovat.


Vyjádřete svůj názor na toto téma

SOLIDWORKS uvítá vaše názory ohledně prezentace, přesnosti a obsahu dokumentace. Pomocí níže uvedeného formuláře zašlete komentáře a doporučení k tomuto tématu přímo dokumentačnímu týmu. Dokumentační tým nebude odpovídat na otázky související s technickou podporou. Klepnutím zde získáte informace o technické podpoře.

* Povinné

 
*Email:  
Předmět:   Váš názor na témata nápovědy
Stránka:   Metoda návrhu shora dolů
*Komentář:  
*   Prohlašuji, že jsem si přečetl/a a souhlasím se zásadami ochrany osobních údajů, podle kterých bude společnost Dassault Systèmes zpracovávat moje osobní údaje

Tisk tématu

Zvolte rozsah, který se má tisknout:
x

Zjistili jsme, že používáte starší verzi prohlížeče než je Internet Explorer 7. Pro optimální zobrazení vám doporučujeme, aby jste upgradovali na Internet Explorer 7 nebo novější.

 Příště tuto zprávu nezobrazovat
x

Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2015 SP05

Chcete-li vypnout webovou nápovědu v rámci SOLIDWORKS a raději používat místní nápovědu, klikněte na Nápověda > Použít SOLIDWORKS nápovědu na webu.

Problémy s uživatelským rozhraním a vyhledáváním v nápovědě na webu nahlaste zástupci místní technické podpory. Zašlete váš názor na individuální témata nápovědy prostřednictvím odkazu “Váš názor na toto téma” na každé straně.