Skrýt obsah

Možnosti analýzy geometrie

Před spuštěním analýzy můžete zadat různé možnosti. K dispozici jsou tyto možnosti:
Krátké hrany Krátké hrany jsou takové, které mají velmi krátkou délku.

Krátká hrana


smalledge.gif

Chcete-li zkontrolovat krátké hrany, vyberte položky Bezvýznamná geometrieKrátké hrany, a nastavte Délku hrany. Všechny hrany, které jsou kratší než zadaná hodnota, se považují za krátké.

Malé plochy Malé plochy jsou plochy, kde:
  • všechny hrany jsou kratší než zadaná délka a
  • obsah plochy je menší než druhá mocnina zadané délky hrany

smallface.gif

Dva konce válce jsou považovány za malé plochy.

Chcete-li zkontrolovat malé plochy, vyberte položky Bezvýznamná geometrieMalé plochy, a nastavte maximální délku hran v poli Délky všech hran. Všechny plochy, které mají všechny hrany kratší než zadaná délka, se považují za malé.

Stříbrné plochy Úzké plochy jsou takové, které mají velmi vysoký stranový poměr (tj. délky a šířky). Plocha se považuje za úzkou v případě, že její obsah je menší než mezní obsah W*((P/2)-W), kde W je šířka zadaná uživatelem a P je obvod plochy.

Stříbrná plocha


sliverface.gif

Chcete-li zkontrolovat úzké plochy, vyberte položky Bezvýznamná geometrieÚzké plochy, a nastavte Šířku plochy. Všechny plochy, které mají obsah menší než mezní, se považují za úzké.

Řezné hrany Ostrá nebo řezná hrana je taková, kde dvě přilehlé plochy svírají ostrý úhel. Když je díl s řeznými hranami pokryt sítí v programu konečných elementů, může být síť v oblasti řezné hrany nepatřičně hustá.

Řezná hrana


knifeedge.gif

Chcete-li zkontrolovat řezné hrany, vyberte položky Ostré úhlyŘezné hrany, a nastavte Úhel hran. Pokud existují dvě přilehlé plochy, které se protínají v úhlu pod zadanou hodnotou, považuje se hrana mezi oběma plochami za řeznou.

Řezné vrcholy Ostrý nebo řezný vrchol je takový, kde dvě přilehlé hrany svírají ostrý úhel. Koncové body řezných hran jsou často řeznými vrcholy.

Řezné vrcholy


knifevertex.gif

Chcete-li zkontrolovat řezné vrcholy, vyberte položky Ostré úhlyŘezné vrcholy a nastavte Úhel hran. Pokud existují dvě přilehlé hrany, které se protínají v úhlu pod zadanou hodnotou, považuje se vrchol mezi oběma hranami za řezný.

Nesouvislé plochy Chcete-li zkontrolovat nesouvislé plochy, vyberte položky Nesouvislá geometriePlochy. Všechny plochy v dílu, kde podkladová geometrie povrchu obsahuje poziční nebo tečnou nespojitost, se považují za nesouvislé plochy. Poziční nebo tečná nespojitost může být vytvořena při importu dílu.
Nesouvislé hrany Chcete-li zkontrolovat nesouvislé hrany, vyberte položky Nesouvislá geometrieHrany. Všechny hrany v dílu, kde podkladová geometrie křivek obsahuje poziční nebo tečnou nespojitost, se považují za nesouvislé hrany.


Vyjádřete svůj názor na toto téma

SOLIDWORKS uvítá vaše názory ohledně prezentace, přesnosti a obsahu dokumentace. Pomocí níže uvedeného formuláře zašlete komentáře a doporučení k tomuto tématu přímo dokumentačnímu týmu. Dokumentační tým nebude odpovídat na otázky související s technickou podporou. Klepnutím zde získáte informace o technické podpoře.

* Povinné

 
*Email:  
Předmět:   Váš názor na témata nápovědy
Stránka:   Možnosti analýzy geometrie
*Komentář:  
*   Prohlašuji, že jsem si přečetl/a a souhlasím se zásadami ochrany osobních údajů, podle kterých bude společnost Dassault Systèmes zpracovávat moje osobní údaje

Tisk tématu

Zvolte rozsah, který se má tisknout:
x

Zjistili jsme, že používáte starší verzi prohlížeče než je Internet Explorer 7. Pro optimální zobrazení vám doporučujeme, aby jste upgradovali na Internet Explorer 7 nebo novější.

 Příště tuto zprávu nezobrazovat
x

Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2015 SP05

Chcete-li vypnout webovou nápovědu v rámci SOLIDWORKS a raději používat místní nápovědu, klikněte na Nápověda > Použít SOLIDWORKS nápovědu na webu.

Problémy s uživatelským rozhraním a vyhledáváním v nápovědě na webu nahlaste zástupci místní technické podpory. Zašlete váš názor na individuální témata nápovědy prostřednictvím odkazu “Váš názor na toto téma” na každé straně.