Przejście z 2D do 3D – informacje ogólne

Użytkownicy systemu 2D CAD, myślą o projektowaniu i rysowaniu na pewien sposób i są przyzwyczajeni do używania pewnych narzędzi. Przejście z 2D do 3D pomaga użytkownikowi zapoznać się z różnicami pomiędzy SOLIDWORKS a systemami 2D CAD, na przykład oprogramowaniem AutoCAD®. Łącza w tej Pomocy umożliwiają wyświetlanie pokrewnych tematów w Pomocy SOLIDWORKS i innych źródeł informacji.

Na początku użytkownicy 2D CAD, którzy zwykle umieszczali linie, gdzie chcieli i tworzyli własne bloki, mogą się czuć nieco ograniczeni przez SOLIDWORKS, gdzie wymiary muszą się zgadzać z rzeczywistą długością linii, a adnotacje są dostarczane w gotowej formie. Jednakże nowi użytkownicy szybko zrozumieją, że SOLIDWORKS może wykonać wszystkie powierzone mu zadania. Automatyczne operacje i dostępne narzędzia oszczędzają czas a narzędzia same w sobie mogą być używane z dużą elastycznością.

Omawiane zagadnienia

Dostępne są dalsze informacje na temat następujących zagadnień:

Samouczki SOLIDWORKS

Samouczki SOLIDWORKS umożliwiają zapoznanie się z naszymi produktami w praktyce. Aby uzyskać dostęp do samouczków, w aplikacji SOLIDWORKS należy kliknąć Pomoc > Samouczki SOLIDWORKS.