Terminologia

Poniżej znajduje się lista terminów związanych z oprogramowaniem AutoCAD® i odpowiadających im terminów w oprogramowaniu SOLIDWORKS®, z łączami do tematów w pomocy SOLIDWORKS. Proszę się zapoznać z tematami Glosariusza w spisie treści Pomocy SOLIDWORKS, aby uzyskać dalszą terminologię.

AutoCAD® SOLIDWORKS®
tablica szyk
wymiar asocjacyjny wymiar parametryczny
kreskowanie asocjacyjne kreskowanie obszaru
krzywa B-splajn splajn
powiązanie relacja
płaszczyzna konstrukcji płaszczyzna
kontynuowany wymiar łańcuch wymiarowy
wybór przecinający wybór przecinający
styl wymiaru style
zakres rysunku ramka graniczna
odsunięcie pomocniczej linii wymiaru rozstaw pomocniczych linii wymiaru
zablokowywanie wygaś
środowisko początkowe format arkusza rysunku
punkt interpolacji punkt splajnu
układ widok rysunku
typ linii styl linii
przestrzeń modelu dokument części lub złożenia 3D
nazwany widok orientacja
przyciąganie obiektów przyciągania szkicu
obszar papieru arkusz rysunku
tablica biegunowa Szyk kołowy szkicu
przyciąganie biegunowe przyciąganie do kąta
regeneracja przebudowywanie
rysunek-szablon szablon rysunków
odblokowywanie przywróć
wybór oknem wybór polem