Wymiary parametryczne

W SOLIDWORKS wymiary sterują geometrią modelu; zmiana wymiarów pociąga za sobą zmianę kształtu modelu. Możemy ustalać zależności pomiędzy wymiarami za pomocą równań.

 1. Otwórz szkic, naszkicuj prostokąt i zwymiaruj go.
  parametric_1.gif
 2. Modyfikuj wymiary według potrzeb podczas tworzenia szkicu.
  parametric_2.gif
 3. Utwórz wyciągnięcie operacji bazy.
  parametric_3.gif
 4. Zakończ operację, aby zamknąć szkic i pokazać bryłę w trybie cieniowania.
  parametric_4.gif
 5. Aby modyfikować blok, edytuj szkic, kliknij dwukrotnie na wymiar i modyfikuj wartość.
  parametric_5.gif
 6. Wyjdź ze szkicu, aby przebudować bryłę z nowym wymiarem.
  parametric_6.gif