Relacje szkicu

W SOLIDWORKS, relacje pomiędzy elementami szkicu a geometrią modelu są ważnym środkiem budowania intencji projektu.

Na przykład możemy narysować dwa koncentryczne okręgi. Jeżeli określimy koncentryczną relację a następnie przeniesiemy jeden z okręgów, drugi zostanie przeniesiony razem z nim zachowując relację.

Możemy dodawać relacje na następujące sposoby:
  • Automatycznie przez SOLIDWORKS podczas szkicowania. Kursor zmienia się, aby informować o relacji, jaką wykrywa.
  • Ręcznie po utworzeniu elementów szkicu kiedy otworzymy menedżery właściwości PropertyManager elementów lub menedżer właściwości PropertyManager Dodaj relacje. Można również wyświetlać i usuwać relacje.

Równania tworzą matematyczne relacje pomiędzy wymiarami modelu ale poza szkicami.

Aby umieścić otwór na środku bloku, należy naszkicować linię środkową z narożnika do narożnika a następnie określić relację Punktu środka pomiędzy środkiem okręgu a linią środkową.
  • Linia wnioskowania pokazuje pionową relację pomiędzy punktami końcowymi dwóch linii.
  • Litera przy wskaźniku wskazuje, że szkicowana linia jest pozioma. Relacja pozioma jest automatycznie dodana do właściwości elementu.
Dwa okręgi mają określoną relację koncentryczną. Kiedy przeniesiemy jeden, drugi porusza się razem z nim.