Płaszczyzny

SOLIDWORKS dostarcza płaszczyzny Przednia, Tylnia i Prawa jako domyślne. Orientacje (Przód, Góra, Prawa strona itd.) odnoszą się do tychże płaszczyzn. Płaszczyzny są używane do szkicowania i tworzenia geometrii dla operacji.

Możemy tworzyć płaszczyzny odniesienia dodatkowo do płaszczyzn domyślnych oraz otwierać szkice na planarnych ścianach modelu.

Płaszczyzna Przednia.
Płaszczyzna Górna.
Płaszczyzna Prawa.
Odsunięcie płaszczyzny
Płaszczyzna na ścianie