Wieloobiektowe części arkusza blachy

Funkcje części wieloobiektowych SOLIDWORKS umożliwiają użytkownikowi pracę z kilkoma obiektami w jednej części, co pozwala na tworzenie skomplikowanych projektów arkusza blachy.Wieloobiektowe części arkusza blachy mogą składać się z wielu obiektów arkusza blachy lub z kombinacji części arkusza blachy oraz innych obiektów takich jak obiekty konstrukcji spawanej.

Każdy obiekt posiada swój własny arkusz blachy i definicję materiału, rozłożony model i dostosowane właściwości. Te związane z obiektem właściwości można wykorzystywać na listach materiałów i rysunkach.

Można wyizolować każdy obiekt i wyświetlić każdy obiekt indywidualnie na rysunkach, co umożliwia interakcję z częścią jak gdyby była ona złożeniem.