Użycie narzędzi formowania do części arkusza blachy

Narzędzia formowania to części działające jak tłoczniki, które zginają, rozciągają lub w inny sposób formują arkusz blachy, aby utworzyć takie operacje formowania, jak szczeliny, lance, odgięcia czy żebra.

Oprogramowanie SOLIDWORKS zawiera przykładowe narzędzia formowania części pozwalające na rozpoczęcie pracy. Są one przechowywane w katalogu: <katalog_instalacyjny>\ProgramData\SOLIDWORKS\SOLIDWORKS <wersja>\design library\forming tools. Można dodać ten folder do Biblioteki projektu poprzez ustawienie go w Lokalizacje plików.

Narzędzia formowania możemy wstawiać tylko z Biblioteki projektu i możemy je stosować tylko do części arkusza blachy. Część, w której jest wstawiane narzędzie formowania, nazywa się częścią docelową. Możemy tworzyć własne narzędzia formowania wykonując te same czynności, co przy tworzeniu dowolnej części SOLIDWORKS.

Narzędziami formowania można się posługiwać na dwa sposoby. Każdy z nich ma inny tok prac:

  • Pliki .sldftp. Utworzyć plik .sldftp i umieścić go w dowolnym folderze. Funkcja narzędzia formowania bazuje na rozszerzeniu pliku. Te pliki są tworzone przy użyciu nowszej technologii.
  • Pliki .sldprt. Utworzyć plik .sldprt i zapisać go w folderze oznaczonym jako Folder narzędzi formowania w bibliotece projektu. Te pliki są tworzone przy użyciu starszej technologii.
Przed zastosowaniem narzędzia formowania do części arkusza blachy, w Bibliotece projektu należy kliknąć prawym przyciskiem myszy folder zawierający narzędzia formowania i wybrać pozycję Folder narzędzi formowania, aby wyznaczyć jego zawartość jako narzędzia formowania. Zastosowuje to narzędzia formowania, które są plikami części (*.sldprt), nie plikami narzędzia formowania (*.sldftp).