Tworzenie narzędzi formowania

Istnieje możliwość tworzenia narzędzi formowania na potrzeby części arkusza blachy.

Gdy tworzymy narzędzie formowania:
 • Dodawany jest szkic lokalizujący, który ustawia narzędzie formowania na części arkusza blachy.
 • Stosowane są kolory w celu odróżnienia Zatrzymującej ściany od Ścian do usunięcia
 • Trzeba wziąć pod uwagę to, jak minimalny promień krzywizny (MRC) koreluje z narzędziem formowania. MRC w narzędziu formowania jest dobrą miarą maksymalnej grubości dla części arkusza blachy. Poza tym limitem poprawność wyników nie jest gwarantowana. Wartość MRC można sprawdzić, wybierając Narzędzia > Oceń > Sprawdź . W oknie dialogowym Sprawdź element, w obszarze Sprawdź, czy są, wybrać Minimalny promień krzywizny i kliknąć Sprawdź.

Aby utworzyć narzędzia formowania, należy:

 1. Utworzyć część do użycia jako narzędzie formowania. Wstępny szkic użyty dla części zostanie wykorzystany jako szkic umieszczenia lub szkic orientacji używany w widokach rozłożonego modelu. Szkic orientacji jest również szkicem używanym do umieszczenia narzędzia formowania. Gdy narzędzie formowania wstawimy do części arkusza blachy, szkic umieszczenia znajdzie się tam, gdzie można zwymiarować narzędzie formowania względem istniejącej geometrii.

  shm_form_tool_single.gif
  Do utworzenia narzędzia formowania nie jest potrzebna baza.
 2. Kliknąć Narzędzie formowania Tool_Forming_Tool_Sheet_Metal.gif (pasek narzędzi Arkusz blachy) lub menu Wstaw > Arkusz blachy > Narzędzie formowania.
 3. W menedżerze właściwości PropertyManager, na karcie Typ:
  1. Wybrać ścianę jako Zatrzymującą ścianę.
  2. Wybrać jedną lub więcej ścian jako Ściany do usunięcia. Kiedy umieścimy narzędzie formowania na części arkusza blachy, ściany wybrane dla Ściany do usunięcia są usunięte z części. Jeżeli nie chcemy usunąć żadnych ścian, nie należy wybierać żadnych ścian dla Ściany do usunięcia.

   SHM_stopping_face.gif

   Zatrzymująca ściana

   SHM_faces_remove.gif

   Ściany do usunięcia

 4. Należy wybrać kartę Punkt wstawiania.
 5. Użyć narzędzi wymiarów i relacji do zdefiniowania punktu wstawienia.
  Punkt wstawiania pomaga w wyznaczeniu dokładnego położenia narzędzia formowania względem części docelowej.
 6. Kliknąć .