Menedżer właściwości PropertyManager Zastąp narzędzie formowania

Jeśli do modelu zostało już wstawione narzędzie formowania, istniejące narzędzie można zastąpić innym.

Aby wyświetlić menedżer właściwości PropertyManager, należy:

Rozpocząć pracę od części z arkusza blachy, która zawiera narzędzie formowania.

  1. W drzewie operacji FeatureManager kliknąć prawym przyciskiem myszy narzędzie formowania, po czym kliknąć opcję Zastąp narzędzie formowania.
  2. W oknie dialogowym przejść do nowego narzędzia formowania i kliknąć opcję Otwórz.

Wybory

Zastąp to narzędzie formowania Wyświetla nazwę starego narzędzie formowania.
Skojarzone narzędzia formowania Zastępuje wszystkie wystąpienia starego narzędzia formowania, które mają podstawową nazwę identyczną z nowym narzędziem formowania.
Tym Wyświetla nazwę nowego narzędzia formowania.

Konfiguracja części narzędzia formowania

Pozwala na wybranie konfiguracji narzędzia formowania.