Przypisywanie ID wykrawania

Możliwe jest dodawanie ID wykrawania do narzędzi formowania w celu ułatwienia identyfikacji w tabelach wykrawania.

 1. W Bibliotece projektu kliknąć prawym przyciskiem myszy narzędzie formowania i kliknąć opcję Otwórz.
 2. Kliknąć Plik > Właściwości.
 3. W oknie dialogowym, na karcie Specyficzne dla konfiguracji, należy:
  1. W obszarze Nazwa właściwości wybrać ID wykrawania.
  2. Jako Typ wybrać Tekst.
  3. Dla Wartości / Wyrażenia tekstowego wpisać ID wykrawania.
  4. Kliknąć OK.
 4. Zapisać część.