Zastępowanie narzędzi formowania

Po wstawieniu narzędzia formowania do modelu można je zastąpić innym.

  1. W drzewie operacji FeatureManager części docelowej kliknąć prawym przyciskiem myszy narzędzie formowania FM_forming_tool.gif, po czym kliknąć Zastąp narzędzie formowania.
  2. W oknie dialogowym przejść do nowego narzędzia formowania i kliknąć opcję Otwórz.
  3. Skonfigurować opcje w menedżerze właściwości PropertyManager i kliknąć .
    Oryginalne narzędzie formowania zostanie zastąpione nowym.