Menedżer właściwości PropertyManager Narzędzie formowania

Aby utworzyć narzędzie formowania arkusza blachy, należy użyć menedżera właściwości PropertyManager Narzędzie formowania.

Aby wyświetlić menedżer właściwości PropertyManager, należy:

W części kliknąć Narzędzie formowania Tool_Forming_Tool_Sheet_Metal.gif (pasek narzędzi Arkusz blachy).

Karta Typ

Zatrzymująca ściana

Ustawia ścianę, która wyznacza miejsce zatrzymania narzędzia formowania po jego zastosowaniu w części docelowej. Definiuje głębokość wepchnięcia narzędzia w tę część.

Ściany do usunięcia

Wyznacza ścianę lub ściany do usunięcia z części docelowej. Po umieszczeniu narzędzia formowania na części docelowej ściany wybrane w opcji Ściany do usunięcia są usuwane z części. Jeżeli nie chcemy usunąć żadnych ścian, nie należy wybierać żadnych ścian dla Ściany do usunięcia.

form_tool_example.png
Zielona ściana to ściana zatrzymująca, a różowa ściana jest ścianą do usunięcia.
form_tool_applied.png
Wynik otrzymujemy po zastosowaniu narzędzia formy względem części arkusza blachy.

Karta Punkt wstawiania

Dla narzędzi formowania można ustanowić punkt wstawiania. Punkt wstawiania pomaga w wyznaczeniu dokładnego położenia narzędzia formowania względem części docelowej.

Użyć narzędzi wymiarów i relacji do zdefiniowania punktu wstawienia.
wn2013_insertion_point.png