Przykład tworzenia szczeliny

Ten przykład ilustruje etapy tworzenia szczeliny jako narzędzia formowania.

 1. Utworzyć bazę wyciągnięcia, na której utworzona zostanie szczelina.
  layout sketch.png
  Baza nie jest wymagane, ale może ona ułatwić tworzenie szczeliny.
 2. Naszkicować i zwymiarować szkic układu jako podstawę dla szczeliny.
  forming tool profile.png
  Szkic układu jest również używany jako szkic umieszczenia lub orientacji. Szkic orientacji jest szkicem używanym do umieszczenia narzędzia formowania. Gdy narzędzie formowania wstawimy do części arkusza blachy, szkic umieszczenia znajdzie się tam, gdzie można zwymiarować narzędzie formowania względem istniejącej geometrii.

  Szkic układu nie jest wymagany, ale może pomóc w tworzeniu podstawy ostatecznej wersji szczeliny.

 3. Naszkicować i wyciągnąć profil szczeliny.
  forming tool sketch.png
 4. Utworzyć kształt opony wokół szczeliny.
  forming tool sweep.png
 5. Dodać zaokrąglenie wokół dolnej krawędzi szczeliny.

 6. Do usunięcia bazy użyć wyciągnięcia wycięcia tak, aby pozostała tylko szczelina.

 7. Użyć narzędzia formowania Tool_Forming_Tool_Sheet_Metal.gif w celu przekształcenia szczeliny w narzędzie formowania.