Menedżer właściwości PropertyManager Punkt wstawiania

Menedżer właściwości PropertyManager Punkt wstawiania pozwala na ustawienie punktu wstawiania dla narzędzi formowania. Punkt wstawiania pomaga w wyznaczeniu dokładnego położenia narzędzia formowania względem części docelowej.

Aby wyświetlić menedżer właściwości PropertyManager, należy:

  1. Rozpocząć pracę od części, która ma być narzędziem formowania.
  2. Kliknąć Narzędzie formowania Tool_Forming_Tool_Sheet_Metal.gif (pasek narzędzi Arkusz blachy).
  3. W menedżerze właściwości PropertyManager wybrać kartę Punkt wstawiania.

Wiadomość

Użyć narzędzi wymiarów i relacji do zdefiniowania punktu wstawienia.

Przykład

wn2013_insertion_point.png